Билим берүү жана илим минстрлиги окуучулардын кышкы каникулунун мөөнөтү жөнүндө маалымдайт

Бекитилген Базистик окуу планына ылайык, окуучулардын кышкы каникулдары 2018-жылдын 31-декабрынан 2019-жылдын 11-январына чейин белгиленген.

III чейректин окуу сабактары 2019-жылдын 14-январынан башталат.

Гимназиялык жана лицейлик багыттарды ишке ашыруучу жалпы билим берүү мекемелеринин (мектеп-гимназия, мектеп-лицей) окуучулары үчүн 2019-жылдын 12-январына белгиленген окуу сабактары жана класстан тышкаркы иш-чаралары, окуучулардын жумалык максималдуу жүктөмүнүн чегинен ашырбастан 2019-жылдын январь-март аралыгындагы мезгилде кошумча сабактардын эсебинен өткөрүлөт.