БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ!

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ!

Билим алсаң урмат-сый алып келет,

                                            Билим сага – акыл-ой, кубат берет. (Жусуп Баласыгын)

                                                         

Зулпуев Абдивап Момунович,

техника илимдеринин доктору, профессор  Баткен мамлекеттик университетинин ректору

            Зулпуев Абдивап Момунович 1958-жылы 12-мартта Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көк-Жар айылында туулган.

Зулпуев А.М., Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик архитектура, курулуш жана транспорт университети жана Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус жана Славян университетинин биргелешкен атайын докторлук Кенешинин мүчөсү. Россия Федерациясынын Воронеждеги экономика-укук институнун «СИНЕРГИЯ» илимий-практикалык журналынын Эл аралык консультативтик Кеңешинин, Россия Федерациясынын Н.Э. Бауман атындагы Москва мамлекеттик техникалык университетинин «КОНТРОЛЛИНГ» журналынын башкаруу технологияларын көзөмөлдөө бирикмесинин редакциялык Кеңешинин жана Россия Федерациясынын Воронеждеги экономика-укук институнун «Илим жана билимдеги туруктуу өнүгүү» илимий-практикалык журналынын Эл аралык консультативтик Кеңешинин мүчөсү.

Абдивап Момунович 2000-2005- жылдары Ош облустук Кеңешинин депутаты, 2010-2013-жылдары Кызыл-Кыя шаардык Кенешинин депутаты болгон. Кыргыз Республикасында көрсөткөн кызматы жана чон салымдары үчүн: эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин ардак грамотасы; Ош облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы; Ош облустук профсоюздук комитетинин ардак грамотасы; Баткен облустук мамлекетгик администрациясынын ардак грамотасы; Баткен мамлекеттик университетинин ардак грамотасы; Кызыл-Кыя шаардык мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы; «0ш-3000» эстелик медалы; «Ардагерлер кыймылына көрсөткөн жардамы жана салымы» медалы; Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги; Кыргыз Республикасынын кесиптик кошуундар кыймылынын билим берүү федерациясынын отличниги, Эл аралык Сократ атындагы комитеттин (ЕВА) «Жылдын мыкты Топ-Менеджери» ордени, Сократ атындагы комитетти (ЕВА) тарабынан дуйнөлүк көрүнүктүү илимпоздордун реестрине киргизилген жана «илимдеги Ысым» ордени, Евразия мамлекеттеринин биримдигинин ардактуу атуулу ордени,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ардак грамотасы, Россия табигый илимдер академиясынын илим жана техника боюнча эмгек сиңирген ишмери жана Кыргыз Республикасынын ардактуу атуулу медалдарынын ээси.

Илим жаатында 150 ашуун эмгектердин автору, алардын ичинде 6 окуу куралы, 10 монография, 8 окуу-усулдук колдонмо жана 4 патент.

Баткен мамлекеттик университети 20 жыл мурда жаңы түзүлгөн Баткен областынын социалдык-экономикасын, маданиятын өнүктүрүү жана аймактын жогорку билимдүү кадрларга болгон муктаждыгын канааттандыруу максатында ачылган. Баткен мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын 25-июлундагы №190 Указынын негизинде башкы мекемеси Баткен шаарында жайгашуу менен Баткен мамлекеттик университети түзүлгөн. Баткен жергесинде бирден-бир жогорку билим берүүнүн, илимдин, маданияттын булагына айланган окуу жайыбыздын өзгөчөлүгү – жергиликтүү элдин турмуш шартына жана Баткен облусунун географиялык абалына байланыштуу анын структуралык бөлүмдөрү жер-жерлерде ачылгандыгында, Кызылкыя шаарында: Кызылкыя педагогикалык институту, Кызылкыя көп тармактуу институту, Сүлүктү шаарында Сүлүктү аймактык институту, Сүлүктү педагогикалык окуу жайы жана Баткен шаарында университеттин башкы мекемеси жана Баткен көп тармактуу колледжи жайгашкан.  Баткен мамлекеттик университети 19 жыл ичинде жогорку билим берүү системасында бардык талаптарга жооп берген, өзүнүн өнүгүү стратегиясынын алкагында иш алып барган, жогорку окуу жайлардын арасында өз орду бар окуу жайга айланды. Окуу жайда 300 дөн ашуун окутуучу–профессордук курам, алардын ичинен 5 илимдин доктору профессорлор, 60 тан ашуун илимдин кандидаттары доценттер эмгектенип, 8000 ден ашуун студенттер билим алышууда. Бүгүнкү күндө окуу жай өз кесибин сүйгөн, өзүнө ишенген, адеп-ахлактуу, коом алдында өз жоопкерчилигин сезе билген, заманбап иш талаптарына жооп берген жогорку билимдүү, сапаттуу адистерди даярдоого багытталган салттарын жана өзгөчөлүктөрүн аныктаган окуу жайга айланды.

Билим берүү мекемесинин почталык дареги, телефондору, факсы, e-mail, веб-сайты:

 Кыргыз Республикасы, Баткен областы, Баткен шаары, 720100, И. Жусупов көчөсү – №21, Баткен мамлекеттик университетинин Башкы мекемеси тел: (03622) 5-03-26, факс: (03622) 5-03-26, e-mail: batsu@rambler.ru,  веб-сайты:  www.batmu.kg.

БатМУнун Баткен шаарында жайгашкан Башкы мекемеси:

 Бакалавр программасы боюнча төмөнкү адистиктерге абитуриенттерди кабыл алат:

 1. Табигый-илимий билим берүү багыты (даярдоо профили: Биология);
 2. Физика-математикалык билим берүү багыты (даярдоо профилдери: Математика, Информатика);
 3. Колдонмо математика жана информатика;
 4. Филологиялык билим берүү багыты (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили);
 5. Социалдык–экономикалык билим берүү багыты (даярдоо профили: Тарых);
 6. Педагогика багыты (даярдоо профилдери: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу, Мектепке чейинки билим берүүнүн усулу жана педагогикасы);
 7. Юриспруденция багыты (даярдоо профили: Юриспруденция);
 8. Экономика багыты (даярдоо профили: Финансы жана кредит);
 9. Дене тарбия багыты (даярдоо профили: Дене тарбия);                                                                                                                                                                                                                  

Жогорку бакалавр билим берүү программасы боюнча окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүм 4 жыл, дистанттык бөлүм 5 жыл.

Башкы мекемеге кабыл алуу Дене тарбия багытынын Дене тарбия профилине ички сынактардын негизинде, ал эми калган багыттарга ЖРТнын негизинде жүргүзүлөт.

                                                  БатМУнун Баткен шаарында жайгашкан Көп тармактуу колледжи төмөнкү адистиктерге кабыл алат:                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • Финансы (тармактар боюнча);
 • Экономика жана бухгалтардик эсеп (тармактар боюнча);
 • Укук таануу;
 • Башталгыч класстарда окутуу;
 • Социалдык педагогика;
 • Салык жана салык салуу;
 • Дене тарбия;
 • Банк иши;
 • Жерге жайгаштыруу;
 • Менеджмент (тармактар боюнча);
 • Электр менен жабдуу (тармактар боюнча);
 • Архитектура;
 • Тигилген буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо;
 • Ветеринария.

Окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө: 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, 9- класстын базасында 2 жыл 10 ай. Сырттан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай. Окуу контракттык негизде жүргүзүлөт. Контракттык төлөм: күндүзгү бөлүмгө 15800 сом, сырттан окуу бөлүмүнө 15400 сом.

Кабыл алуу БатМУнун ички сынактарынын негизинде жүргүзүлөт.

БатМУнун    Кызыл-Кыя көп тармактуу институту

                                            

(Кызыл-Кыя шаары) Кыргызстандын Түштүк Батыш региону боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин аттестациясынан өткөн жана жогорку квалификациялуу № LD 160000669 лицензиясын алган жогорку окуу жайы болуп саналат.Азыркы мезгилде институттун 8 окуу лабораториялык корпусу, 47787 ден ашуун нускадан турган китепканасы жана спорт комплекси бар. Ошондой эле 15 000 нускадан турган электрондук китепкана жана 3 интерактивдүү доска бар. Институтта 1 факультетте 2 кафедра, 1 орто кесиптик билим берүү бөлүмү 3 кафедра иштейт. Учурда 20 адистик боюнча күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 1200 дөн ашуун студенттер билим алып жатышат. Бүгүнкү күндө институтта 60 дан ашуун профессордук – окутуучулар курамы эмгектенет. Алардын ичинен 4 илимдин доктору жана профессорлору, 20дан ашык илимдин кандидаттары жана доценттери, 7 эл агартуунун отличники ошондой эле жогорку окуу жайларда көп жылдан бери эмгектенип келишкен тажрыйбалуу профессордук – окутуучулар курамы жана аспиранттар эмгектенишет.

БатМУнун    Кызыл-Кыя көп тармактуу институту бакалавр программасы боюнча төмөнкү адистиктерге абитуриенттерди кабыл алат:

 1. Архитектура;
 2. Курулуш иши;
 3. Экономика багыты (профилдери: Финансы жана кредит, Бухгалтердик эсеп жана аудит);
 • Унаа транспортторунун процесстери(профилдери: Жол кыйылын уюштуруу,Жол кыйылынын коопсуздугу);
 • Дизайн (Графиканын дизайны, Интерьердин дизайны, Кийимдердин дизайны);
 1. Педагогика багыты (даярдоо профилдери: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу, Мектепке чейинки билим берүүнүн усулу жана педагогикасы);
 • Электорэнергетика жана электоротехника.

Кызыл-Кыя көп тармактуу институтунун Кесиптик орто билим берүү бөлүмү

     Баткен мамалекеттик университетинин Кызыл-Кыя көп тармактуу институтунун кесиптик орто билим берүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын билим жана илим министирлигинин №01-01/30-1 буйругунун негизинде 2008 жылдын 20-мартында ачылган. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин аттестациясынан өткөн жана орто кесипке билим берүү үчүн АЛ №681 лицензиясын алган. Кесиптик орто билим берүү бөлүмү экономикалык жана техникалык профилдеги адистиктерди даярдайт.

Баткен мамалекеттик университетинин экономика жана технология институтунун  кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн негизги маселеси:

– Адистиктер боюнча адистерди тереңдетилген теориялык жана практикалык билим алууга даярдоо;

-Заманбап өндүрүшкө,илим, техникага,маданияттуулукка  жана келечекке  умтулууга,азыркы базар экономикасынын шарттарын эске алуу менен  сапаттуу адистерди даярдоо;

-Билим алууда өзгөчө таланттуу жаштарга  материалык жардам көрсөтүү жана аларды жумуш менен камсыздоо;

-Окуу жана илимий-өндүрүштүк цектерди,бөлүмдөрдү,лабораторияларды түзүү;

-Илимий-техникалык билимдерди коомдун арасында жайылтуу;

Кесиптик орто билим берүү бөлүмү төмөндөгү адистиктерди даярдайт:

 • Банк иши
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча);
 • Салык жана салык салуу;
 • Укук таануу;
 • Автомобиль транспортторун техникалык жактан тейлөө жана оңдоо;
 • Эсептөө техникасын жана компыотердик тармактарды техникалык тейлөө;
 • Тигүү буюмдарын моделдештирүү жана конструкциялоо;
 • Мектепке чейинки билим берүү;
 • Башталгыч класстарда окутуу;
 • Кесиптик окутуу (тармактар боюнча);
 • Унаанын электр жабдууларын жана автоматикасын иштетүү;
 • Электр менен камсыздоо;
 • Социалдык педагогика;
 • Дене тарбия;
 • Компьютердик системалар жана комплекстер (тармак боюнча).

Окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө: 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, 9- класстын базасында 2 жыл 10 ай. Сырттан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай. Окуу контракттык негизде жүргүзүлөт. Контракттык төлөм: күндүзгү бөлүмгө 16900 сом, сырттан окуу бөлүмүнө 14400 сом. Кабыл алуу БатМУнун ички сынактарынын негизинде жүргүзүлөт.

Мындан сырткары «В» жана «ВС» категориясындагы айдоочуларды даярдоочу курс уюштурулган. Институтта иш кагаздарын жүргүзүү AVN информациялык системасынын негизинде жүргүзүлөт. Азыркы күндө Баткен мамалекеттик университетинин Кызыл-Кыя көп тармактуу институтун техн.и.к. доцент Насиров Мыктыбек Тургунбаевич жетектейт.

 

                                                                                                    БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институту

                

Жаштарды социалдык-экономикалык жана маданий жактан өнүктүрүү максатында, жогорку квалификациялуу адистерди жана илимий кадрларды даярдоого аймактын өсүп жаткан муктаждыктарын эске алып, 1997-жылдын 30-октябрында     Кызыл-Кыя шаарында ОшМУнун окуу – консультациялык пункту (ОКП) ачылган.

1998-жылдын 28-майында окуу жайдын материалдык-техникалык базасын чыңдоо, статусун көтөрүү максатында Ош МУнун Кызыл-Кыя филиалы (ККФ) болуп түзүлгөн.

2000-жылдын 19-июлунда ОшМУнун Кызыл-Кыя филиалы Окумуштуулар кеңешинин отурумунун (№4-протокол) чечиминин негизинде Ош МУнун алдындагы Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна айландырылган. Бул окуу жайдын өнүгүүсүнүн, ошондой эле жогорку билим берүү тармагындагы өз ордун тапкандыгы эле.

2000-жылдын 8- декабры Бат МУнун Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту болуп өзгөртүлгөн.

2012-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин коллегиясынын чечими менен мамлекеттик жогорку окуу жай экендигин ырастаган жана 5 жылдык мөөнөт менен (2017-жылга чейин) 9 багыт (адистик) боюнча толук жогорку бакалаврдык билим берүү укугун тастыктаган сертификатка ээ болгон.

2012-жылдын 16-июлунда Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык- институту министрликтин атайын комиссиясы тарабынан аттестациядан өтүп, Билим берүү мекемелерин лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча мамлекеттик инспекциянын чечимине ылайык 6 адистик боюнча дистанттык билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө лицензия алган.

2016-жылы БатМУнун ректорунун буйругу менен Кызыл-Кыя педагогикалык институту болуп өзгөргөн, 2020-жылдын февралынан баштап окуу жайдын директору  Исаков Жаныбек Маматович иштеп жатат.

Институтта адистерди даярдоо күндүзгү (4  жыл) жана сырткы (5 жыл) бөлүмдөрдө, 3 тилде лекциялык жана семинардык сабактар жүргүзүлүп келет.

Азыркы күндө институтта 2 факультет, 8 кафедра, 2 бөлүм үзүрлүү иштеп жатат. Институтта иш кагаздарын жүргүзүү AVN информациялык системасынын негизинде жүргүзүлөт.

БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институту бакалавр программасы боюнча төмөнкү профилдерге (адистиктерге) абитуриенттерди кабыл алат:

 1. Табигый-илимий билим берүү багыты (даярдоо профили: Биология);
 2. Физика-математикалык билим берүү багыты (даярдоо профилдери: Математика, Информатика, Физика);
 3. Филологиялык билим берүү багыты (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили);
 4. Социалдык–экономикалык билим берүү багыты (даярдоо профили: Тарых);
 5. Педагогика багыты (даярдоо профилдери: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулу);
 6. Дене тарбия багыты (даярдоо профили: Дене тарбия);

Кесиптик орто билим берүү бөлүмү төмөнкү адистиктерге кабыл алат:

 • Башталгыч класстарды окутуу;
 • Социалдык педагогика;
 • Укук таануу;
 • Колдонмо информатика;
 • Мектепке чейинки билим берүү.

Окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө: 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, 9- класстын базасында 2 жыл 10 ай. Сырттан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай. Окуу контракттык негизде жүргүзүлөт. Контракттык төлөм: күндүзгү бөлүмгө 16400 сом, сырттан окуу бөлүмүнө 14400 сом.Кабыл алуу БатМУнун ички сынактарынын негизинде жүргүзүлөт.

Баткен мамлекеттик университетинин

Сүлүктү аймактык институту

 

Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү аймактык институту (БатМУ САИ) Баткен аймагындагы орто мектептерде жогорку билимдүү мугалимдердин, ишкана-мекемелерде экономист, техник жана инженерлердин  жетишсиздигин эске алып регионду жогорку квалификациядагы адистер менен камсыз кылуу максатында  Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор Б. Ж. Бешимовдун 1996-жылдын 3-майындагы № 41 буйругунун негизинде Сүлүктү шаарында Ош мамлекеттик университетинин окуу-консультативдик пункту катары ачылган. Анын директорлугуна ф. и. к., доц. А. А. Машрабов  дайындалган.

1998-жылы 30-майда Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор Б. М. Мурзубраимовдун №190 буйругунун негизинде окуу-консультативдик пункту Ош мамлекеттик университетинин Сүлүктүдөгү филиалы болуп кайра түзүлгөн. 2000-жылы  КР Президентинин Указы менен БатМУнун филиалы, 2001-жылы БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, 2016-жылы БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин  19-февраль №01-04 буйругунун негизинде БатМУнун гуманитардык-экономикалык институту, БатМУнун Окумуштуулар Кеңешинин  2017-жылы 20-июнундагы  №03-20/73 буйругунун негизинде Сүлүктү аймактык институту деп аталып калган.

                              Учурда институтту Тороев Ырысбек Турдубекович жетектеп келет. Институтта Педагогика жана экономика факультети, Филологиялык жана падагогикалык билим берүү кафедрасы жана Табигый илимий жана маалымат технологиялар кафедрасы, Сырттан жана аралыкта окутуу бөлүмү, Орто кесиптик билим берүү бөлүмү бар.

Сүлүктү аймактык институту 2020-2021-окуу жылына карата төмөнкү багыттар боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

Бакалавр программасы боюнча төмөнкү багыттарга абитуриенттерди кабыл алат:

 1. Табигый-илимий билим берүү багыты (даярдоо профили: Биология);
 2. Физика-математикалык билим берүү багыты (даярдоо профилдери: Математика);
 3. Прикладдык математика жана информатика багыты;
 4. Филологиялык билим берүү багыты (даярдоо профилдери: Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Англис тили);
 5. Социалдык–экономикалык билим берүү багыты (даярдоо профили: Тарых);
 6. Педагогика багыты (даярдоо профилдери: Башталгыч билим берүүнүн редагогикасы жана методикасы, Мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы);
 7. Экономика багыты (даярдоо профили: Финансы жана кредит);
 8. Дене маданияты.

Жогорку бакалавр билим берүү программасы боюнча окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүм 4 жыл, дистанттык бөлүм 5 жыл.

Орто кесиптик билим берүү бөлүмү төмөнкү адистиктерге кабыл алат:

 • Компьютердик түйүндөрдү жана эсептөө техникасын техникалык тейлөө;
 • Автоунааларды техникалык тейлөө жана түзөтүү;
 • Укук таануу;
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп;
 • Жер астындагы баалуу байлыктардын кендерин иштетүү;
 • Салык жана салык салуу;
 • Электрдик станциялар, тармактар жана системалар;
 • Башталгыч класстарды окутуу;
 • Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы;
 • Унааларда ташууларды уюштуруу жана башкаруу.

Окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө: 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, 9- класстын базасында 2 жыл 10 ай. Сырттан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай. Окуу контракттык негизде жүргүзүлөт.

БатМУ САИнин кесиптик орто билим берүү борборунда кыска мөөнөттүү төмөнкү курстар өтүлөт:

1.        «В» «С» категориясындагы айдоочу, окуумөөнөтү 3,5 ай.

 

2.        Электр ширетүүчү, окуу мөөнөтү 3,5 ай.

3.        Кийим тигүүчү, окуумөөнөтү 3,5 ай

 

4.        Информатик-программист, окуумөөнөтү 3,5 ай.

Кабыл алуу БатМУнун ички сынактарынын негизинде жүргүзүлөт.

 Кыргыз Республикасы, Баткен областы, Сүлүктү шаары, 720500, И. Раззаков көчөсү – №48, Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү аймактык институту, тел: (03653) 50125, факс: (03653) 5-01-25, e-mail: batsu@rambler.ru,  sgei1996@rambler.ru,  веб-сайты:  www.batmu.kg.v

БатМУнун Сүлүктү педагогикалык колледжи төмөнкү адистиктерге кабыл алат:

 • Башталгыч класстарга сабак берүү: (9-класстын базасында) окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай бюджеттик негизде.
 • Башталгыч класстарга сабак берүү: (11-класстын базасында) окуу мөөнөтү 1 жыл

10 ай контракттык негизде.

 • Дене тарбия: (11-класстын базасында) окуу мөөнөтү 1 жыл 10ай контракттык негизде.
 • Дене тарбия: (9-класстын базасында) окуу мөөнөтү 2 жыл 10ай бюджеттик негизде .
 • Мектепке чейинки билим берүү: (9-класстын базасында) окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай, контракттык негизде.
 • Мектепке чейинки билим берүү: (11класстын базасында) окуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай, контракттык негизде.
 • Технология:( 11-класстын базасында) окуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай, контракттык негизде.
 • Технология:( 9-класстын базасында) окуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай, контракттык негизде.

Окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө: 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, 9- класстын базасында 2 жыл 10 ай. Сырттан окуу бөлүмүндө 2 жыл 6 ай. Окуу контракттык негизде жүргүзүлөт. Контракттык төлөм: күндүзгү бөлүмгө 15000 сом, сырттан окуу бөлүмүнө 15000 сом.

Урматтуу абитуриент! Биздин окуу жай күн санап өнүгүү жолунда баратат. СПКны тандасанар жанылышбайсынар. Кел,оку, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош, жаңы бийиктиктерди багындыр, баардыгы сенин колунда!

Баткен мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн, төмөнкү документтер талап кылынат:

 1. Ректордун наамына арыз;
 2. Орто билими же атайын орто окуу жайынын же жогорку окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндөгү күбөлүгүнүн, аттестатынын же дипломунун түп нускасы;
 3. Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты;
 4. №086 У формасындагы медициналык маалымдама (кесиптик орто билим берүү тармагына жана дене тарбия профилине тапшыруучуларга);
 5. 3х4 өлчөмүндө 6 даана сүрөт;
 6. Паспорттун же күбөлүктүн көчүрмөсү;
 7. Аскердик билет же аскерге каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.