Кыргыз-Түрк Манас университети

Бишкек

Багыттар/кафедралар

Аталышы Мөөнөтү Жалпы орун Бюджеттик орун Өтүү балл Экзамен Контракт (сом)
Айыл чарба факультети
Мѳмѳ-жемиш жана талаа ѳсүмдүктѳрү бөлүмү 5 жыл 25 25 120 Манас 0
Ѳсүмдүктѳрдү коргоо бөлүмү 5 жыл 25 25 120 Манас 0
Коммуникация факультети
Журналистика бөлүмү 5 жыл 44 44 120 Манас 0
Коом менен байланыш жана реклама бөлүмү 5 жыл 50 50 120 Манас 0
Радио, ТВ жана кино бөлүмү 5 жыл 53 53 120 Манас 0
Экономика жана башкаруу факультети
Экономика бөлүмү 5 жыл 41 41 120 Манас 0
Финансы жана кредит бөлүмү 5 жыл 44 44 120 Манас 0
Эл аралык мамилелер бөлүмү 5 жыл 54 54 120 Манас 0
Менеджмент бөлүмү 5 жыл 46 46 120 Манас 0
Инженердик факультет
Өнөр-жай инженерлиги бөлүмү 5 жыл 20 20 120 Манас 0
Компьютер инженерия бөлүмү 5 жыл 33 33 120 Манас 0
Тамак-аш инженерия бөлүмү 5 жыл 30 30 120 Манас 0
Химиялык инженерия бөлүмү 5 жыл 27 27 120 Манас 0
Экологиялык инженерия бөлүмү 5 жыл 25 25 120 Манас 0
Электроника жана электр инженерлиги бөлүмү 5 жыл 22 22 120 Манас 0
Көркөм өнөр факультети
Графика бөлүмү 5 жыл 29 29 100 Манас 0
Живопись бөлүмү 5 жыл 24 24 100 Манас 0
Музыкалык өнөр бөлүмү 5 жыл 24 24 100 Манас 0
Театралдык өнөр бөлүмү 5 жыл 26 26 100 Манас 0
Гуманитардык факультет
Чыгыш тилдери бөлүмү 5 жыл 51 51 120 Манас 0
Педагогика бөлүмү 5 жыл 30 30 120 Манас 0
Тарых бөлүмү 5 жыл 26 26 120 ОРТ, Манас 0
Философия бөлүмү 5 жыл 18 18 120 Манас 0
Социология бөлүмү 5 жыл 27 27 120 Манас 0
Синхрондук котормо бөлүмү 5 жыл 72 72 120 Манас 0
Түркология бөлүмү 5 жыл 33 33 120 ОРТ, Манас 0
Батыш Тилдери бөлүмү 5 жыл 19 19 120 МАНАС 0
Табигый илимдер факультети
Биология бөлүмү 5 жыл 35 35 120 Манас 0
Колдонмо математика жана информатика бөлүмү 5 жыл 32 32 120 Манас 0
Математика бөлүмү 5 жыл 24 24 120 Манас 0
Теология
Дин билимдери бөлүмү 5 жыл 38 38 120 Манас 0
Ислам билимдери бөлүмү 5 жыл 52 52 120 Манас 0
Ветеринария факультети
Ветеринария 6 жыл 60 60 120 Манас 0
Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектеби
Туризм жана мейманкана иши бөлүмү 5 жыл 48 48 120 Манас 0
Ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмү 5 жыл 38 38 120 Манас 0
Саякат иши жана гид кызматы бөлүмү 5 жыл 35 35 120 Манас 0
Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби
Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү 5 жыл 33 33 100 Манас 0
Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү 5 жыл 37 37 100 Манас 0