"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Лингвистика жана Аймак таануу факультети

Кыргызстан Эл аралык Университетинде 1997-жылы чет тилдер факультети түзүлгөн. Азыркы убакта бул факультет «Лингвистика жана Регионоведение» факультети деп аталат. Университеттин башка бөлүмдөрүнө караганда алжашыраак. Ошого карабастан бугүнкү күндө профессорлордун жана окутуучулардын ири чыгармачылык ийгиликтери, студенттерди жана аспиранттарды жогорку деңгээлде даярдоосу толук ишеним менен «Лингвистика жана Регионоведение» факультети калыптанганын жана Кыргызстан Эл аралык Университетинин факультеттеринин чоң бүлөсүндө татыктуу орунду ээлерин тастыктайт.

Факультет төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт:

- Филология;

- Лингвистика;

- Аймак таануу.

«Лингвистика жана Аймак таануу» факультетинин калыптанышына жана өнүгүшүнө факультеттин деканы, «Фулбрайт» программасынын стипендиаты (АКШ, 2002) Караева Зинаида Караевна чоң рол ойноду.

Азыркы учурда биздин факультетте чет өлкөлүк окутуучулар жана профессорлор иштешет.

«Лингвистика жана Аймак таануу» факультетинде ф.и.д., проф. Караева З.К. жетекчилиги алдында абдан күчтүү илимий мектеп калыптанган.

2009-2017-жылдары кафедрадада ф.и.д., проф. Караева З.К. жетекчилиги алдында төмөнкү аспиранттар диссертациялык иштерин ийгиликтүү жакташты:

 - 2009-ж. -  Караева З.К.  докторлук диссертациясын “Которуу жана Семиотика» темасында жактады.

 - 2011-ж.- Ибраимова Г.О. диссертациялык ишин «Ар түрдүү-системдик тилдерде эркелетүүнү билдирүү” темасында жактады.

-  2012-ж. -  Асылбекова А.Т. диссертациялык ишин «А.Осмоновдун поэзиясын лингвопоэтикалык талдоо (англис тилине которулган материалдардын негизиде)” темасында жактады.

- 2013-ж. - Орозбаева Г.О.  диссертациялык ишин «В. Шекспирдин “Отелло” трагедиясын лингвопоэтикалык талдоо ” темасында жактады.

- 2014-ж. – Саманчина Ж.Б.  “Окуу миграциясынын Кыргызстан менен Түркиянын мамлекеттер аралык мамилелерине тийгизген таасири” (саясий илимдеринин кандидаты)

- 2015-ж. – Молдокеева А.Б. “Суверенизация замандын саясий жараяны катары: саясий-укуктук талдоо (Борбордук Азия мамлекеттеринин материалдары менен)

- 2016-ж.  - Октай Четин диссертациялык ишин «Фразеологизмдерди англис тилинен түрк тилине которуунун жолдору” темасында жактады.

- 2017-ж. - Токтоматова А.А. диссертациялык ишин «А.Чоробаеванын “Ак Мөөр” чыгармасында лингвопоэтикалык талдоо» темасында жактады.

«Лингвистика жана Аймак таануу» факультетинде ар жылы илимий-практикалык конференциялар жана симпозиумдар өткөрүлүп турат:

 2012-2013,  Май-  «One World- Many Cultures»

 2013-2014,  Май – 11TH Annual American Symposium

 2015-2016 ,Май – 1st International Symposium on Semiotics

 2016-2017 ,Сентябрь-  2nd  International Symposium on Semiotics

Профессордук окутуучулар курамынын лимий-изилдөө  иштеринин жыйынтыктары ар түрдүү басылмаларда байма-бай жарыяланып турат.

Окутуу методикасынын сапатын көтөрүү  үчүн методикалык семинарлар өткөрүлүп турат. Ар жылы жылдын башында окутуучулар «Teachers Helping Teachers», «DAAD». «Oxford EDU Press», «Lingua School»  жана башкалар өткөргөн семинарларга, трегингдерге катышышат.

Факультетибиздеги студенттик жашоо:

Факультетти биздин студенттер кызыктуу, ачык жана каныккан  кесипкөй бийиктиккее мүмкүнчүлүк берген, коомдук иштерде, чыгармачылыкта жана спортто өзүн көрсөткөн студенттик жашоодо жашашат.

Факультетте салттуу студенттик иш-чаралар масштабдуу жана көңүлдүү өткөрүлүүдө. Алардын ичинде студенттердин азем кечеси, интеллектуалдык оюндар, факультеттин күнү,  англис тилинде "Хэллоуин" майрамын өткөрүү, Кытайдын Жаңы жыл майрамынын урматына маданий иш-чараларды өткөрүү, Факультеттеги студенттердин ортосундагы маданий-таанып-билүү конкурсун өткөрүү, “Биргеликте каллиграфияны үйрөнүү”, “Каллиграфияны көңүлдүү үйрөнүү” конкурстары, “Кытайдын чай маданиятын ачуу жуумалыгынын аземи” маданий иш-чарасын өткөрүү, Интернат-үйлөрдү кайрымдуулук максатында факультеттеги студенттердин бардык курстары тарабынан уюштурулган чыгармачылык концерт менен баруу, Карылар үйлөрүнө биринчи кезектеги жардамды уюштуруу максатында карыларга арналган чыгармачылык концерт менен баруу.

Өндүрүштүк практика  «Лингвистика жана Регионоведение» багыттары боюнча студенттердин окуу планынын маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Өндүрүштүк практиканын максаты болуп  чет тилдери (англис, кытай, араб, япон,  түрк)  боюнча алган базалык билимдерин бекитүү жана тереңдетүү эсептелинет, оозеки жана жазуу ирээтинде которуу, тескеричинче которуу жөндөмдөрүн  кесипкөй стандарттарга жеткирүү, окуп жаткан тилдерди алып жүрүүчүлөр менен ишкерлик жана бейформал байланышты  чыңдоо эсептелинет.

Биздин факультет студенттердин күндөрүн кооздогон көптөгөн мыкты салттары менен сыймыктана алат. Алардын бири болуп, балким, эң негизгиси – биздин факультеттин студенттери менен бүтүрүүчүлөрүнүн ар жылдык жолугушусу. Бул факультеттин студенттери менен бүтүрүүчүлөрүнүн демилгеси жана уюштуруусу менен өтүүчү эң көлөмдүү иш-чара.

Факультеттин студенттери менен бүтүрүүчүлөрүнүн ар жылдык жолугушусу – бул бары биргеликте достору менен жолугуу үчүн жана албетте жаңы кызыктуу тааныштарды табуу үчүн мыкты шарт. Стденттик жылдарды эстөө жана тажрыйбаң менен бөлүшүү ар дайм жагымдуу. Жана ошондой эле бул күн көп жакшы таасирлерди берет!

Биздин бүтүрүүчүлөр чет элдик фирмаларда, котормо студияларда, эл аралык уюмдарда жана Кыргызстандын алдыңкы ЖОЖдорунда иштешет. Андан сырткары биздин бүтүрүүчүлөр чет жерде иштеп, жакшы кызматтарды ээлөдө.

Чет өлкөлөр менен кызматташуу.

Биздин факультет илимий да жактан жана методологиялык план боюнча да  чет өлкөлүк университеттер жана билим берүү боюнча эл аралык уюмдар менен тыгыз иштейт:

  • Пизанс Университети, Киваши жана Поморзе  Университети, Бдгошт шаары, Польша;
  • Орегон Университети –англис тили институту, Орегон штаты, АКШ;
  • Мичиган Университети, Мичиган шаары, АКШ;
  • Кытай Педагогикалык Университети, Үрүмчү шаары,  КЭР;
  • Эр Рияд Араб Университети,  Эр Рияд шаары,  Сауд Аравияясы ;
  • Жапон Университети,  Натадзе шаары, Япония;
  • Түрк Университети,  Стамбул шаары, Түркия;
  • И.Ганди атындагы Индия Ачык Университети, Индия.

«Лингвистика жана Регионоведение» факультетинин деканы  ф.и.д., проф. - Караева Зина, телефону: 0312-35-17-28, электрондук почтасы: zina.karaeva@yahoo.com

Дареги:  Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. 7-апрель көчөсү 4.

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар