"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Эл аралык мамилелер факультети

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Факультеттин деканы: Жумукова Айзада Сулаймановна

Дареги:  Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары. 7-апрель көчөсү 4.

Телефон: (996-312) 53-32-90

E-mail: aizadajumukova@gmail.com

Факультеттин деканынын орун басары:

Бондарева Наталья Сергеевна

Эл аралык мамилелер факультетинин билим берүү багыты Кыргыз Республикасынын эл аралык мамилелер, тышкы саясий жана тышкы экономикалык тармактардагы жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого багытталган.

Факультет төмөнкү багыт боюнча даярдайт:

Коду

Аталышы

Квалификациясы (даражасы)

Окуу мөөнөтү

530800

Эл аралык мамилелер

Бакалавр

4 жыл

Факультеттин билим берүү ишмердүүлүгүн Эл аралык мамилелер кафедрасы ишке ашырат.

Илимдин докторлору жана кандидаттарынан, жана эл аралык мамилелер жаатындагы алдыңкы адистерден, Кыргыз Республикасынын элчиликтери жана эл аралык уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган профессордук-окутуучулар курамы окуу процессиндеги жогорку деңгээлдеги даярдыкты камсыз кылат.

Илимий – изилдөо ишмердүүлүгү.

Кандидаттык диссертациясынын үстүнөн иштегендер:

  • Иманбекова А.С. «Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн коррупцияга каршы саясаты: саясий талдоо»;
  • Борончиева Ш.О. «Коопсуздук тармагындагы Кыргыз Республикасынын Борбордук Азия өлкөлөрү менен кызматташуусунун саясий аспекттери»;
  • Матаева С.Ш. «Мамлекеттик миграциялык саясат ааламдашуу шартында»;

Факультеттин көптөгөн студенттери илимий – изилдөо иштерине кызыгуу менен катышууда. Факультетте Жаш окумуштуулар жана студенттер Кеңеши иштейт, ал эми кафедраларда илимий кружоктор активдүү иштешет. Ар жыл сайын студенттик илимий конференциялар жана семинарлар өтөт. ЖОЖдор аралык илимий-практикалык конференцияларда, семинар, тегерек столдордо жана олимпиадаларда  багелүү орундарды камсыз кылышат. 

Ошондой эле окутуучулар менен студенттердин илимий-инновациялык ишмердүүлүктөрүнүн жыйынтыктарын киргизүү боюнча жумуштар жүрүүдө.

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар