"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Эл аралык медицина мектеби

Эл аралык медицина мектеби “КЭУ” ОИӨК тин Чыгыш кампусундагы структуралык бөлүгү болуп саналат.  Мектеп улуттук жана эл аралык деңгээлдеги дарыгарлердин билимине арналган. Улуттук таанымал окутуучулар менен биргеликте улуттук жана эл аралык студенттердин группаларынын көп түрдүүлүгү далилдүү медицинаны өнүктүрүүдө дүйнөлүк саламаттык сактоо адистерине, дарыгерлерге жана окумуштууларга уникалдуу шарттарды түзөт.

Мектепте жайгаштырылган негизги программа болуп GM (General Medicine) эсептелинет. Ал билими бар орто мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн 5 жыл, ал эми Британ шериктештигинин жарандары үчүн 12 жылдык тажрыйбаны талап кылат.

Эл аралык медицина мектебинин бөлүмдөрү эл аралык медициналык билим берүү мекемелеринин стандарттарына ылайык башкаруу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк түзөт.

Академиялык суроолор боюнча сектору –  студенттерди жалпы жонунан координациялоо, жогорку билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу программаларын көзөмөлдөө  боюнча иштерин алып барат.

Деканат биринчи орунда мектептеги академиялык ишмердүүлүктү  көзөмөлдөө, студенттердин үстүнөн башкаруу жана тийиштүү академиялык чечимдерди кабыл алуу иштерине жооп берет. Ал студенттер, окутуучулар жана администрациянын ортосундагы көпүрө катары кызмат кылат.

Эл аралык иштер боюнча сектору эл аралык байланышка жооп берет, факультеттин кызыкчылыктарын эл аралык проекттерде алып барат жана студенттерге визалык колдоо жүргузөт.

Студенттик иштер сектору Эл аралык медицина мектебинин бардык студенттеринин биринчи кезекте студенттердин бардык (каржылык жана академиялык жетишүүсүн жана башка) иш-кагаздарын  сактайт жана ар түрдүү кадемиялык документтерди каттоого жана берүүгө жоопту.

Учурда мектепте жүргүзүлүп жаткан изилдөө проекттеринин ири тармактарынын ичинен негизги көңүл электрондук окутуу ыкмаларын жана медицинага жасалма интеллектти киргизүү иштерине бурулууда.

Эл аралык медицина мектебинин деканы - Кулбатыров Кубанычбек Дюшенович

Байланыш тел.: +996 (312) 53-18-16, кабинетинин номуру: 301

Академиялык иштер боюнча декандын орун басары - Азимова Гүлмира Равшанбековна

Электрондук почтасы: gulmira.azimova@inbox.ru, кабинетинин номуру: 110

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар