"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Магистратура факультети

Магистрдик программа жогорку билим берүүнүн эки тепкичтүү системасынын экинчиси болуп эсептелинет. Магистрдик программа боюнча окуу магистр даражасын алуу менен кесиптик ишмердүүлүктүн профилин тереңдетүүгө мүмкүндүк берет.  Магистр өзүн илимий чөйрөдө ишке ашыра алат, аналитикалык, системдик жана чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрдү талап кылган кызматка отурууга, башкаруу, өндүрүштүк же социалдык-экономикалык ишмердүүлүктү жүрүзүүгө алат.

Күндүзгү окуу формасындагы магистрдик программа -  LD170001580 Лицензиясы.

Сырттан окуу формасындагы магистрдик программа - № LD170001507 Лицензиясы.

“КЭАУ” ОИӨК магистранттары төмөнкү 11 багыт боюнча окушат:

710100 «Информатика»,  күндүзгү окуу формасы;

710200 «Информациялык системалар жана технологиялар», күндүзгү окуу формасы;

530800 «Эл аралык мамилелер», күндүзгү окуу формасы;

521500 «Менеджмент» күндүзгү жана дистанттык окуу формаслары;

531100 "Лингвистика" күндүзгү окуу формасы;

540200 «Социалдык иш» күндүзгү жана дистанттык окуу формаслары;

530100 «Философия» күндүзгү окуу формасы;

531000 «Филология» күндүзгү окуу формасы;

580100 «Экономика» күндүзгү жана дистанттык окуу формаслары;

530500 «Юриспруденция» күндүзгү жана дистанттык окуу формаслары;

"КЭАУ" ОИӨК магистрдик программаларынын артыкчылыктары:

1. Жогорку квалификациялуу жана тажрыйбалуу окутуучул курамы, менен 80% ашыгы илимий даражага жана наамдарга ээ;

2. Чет өлкөдө таанылган магистрдик даража;

3. Аспирантура жана докторантурада  PhD тапшырууга мүмкүндүк;

4. Илимий жана окутуу ишин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;

5. Ар бир магистрантка  өз алдынча жекече мамиле;

6. Карьердик өсүү перспективасы.

Каттоо

Магистрдик программага тапшыруу укугу “бакалавр” даражасы же “адис” квалификациясы бар болгон жогорку кесиптик билимге ээ жактарга берилет.

Магистратурага тапшыруу үчүн документтер:

- Дипломдун түп нускасы + көчүрмөсү (нотариус тарабынан тастыкталган)

- Паспорттун көчүрмөсү (паспорттун түп нускасын өзү берет)

- Түстүү фото 3 * 4 (4 шт.)

Магистратурага өтүү аңгемелешүүнүн натыйжасында болот.

Күндүзгү окуунун узактыгыгы -2 жыл.

Сырттан окуунун узактыгыгы -2,5 жыл.

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар