"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Орто кесиптик билим берүүчү "Таалим" колледжи

Кыргызстан Эл аралык Университетинин Орто кесиптик билим берүүчү “Таалим” колледжи

Кыргызстан Эл аралык Университетинин Орто кесиптик билим берүүчү “Таалим” колледжи 2019-2020-окуу жылына карата төмөнкү багыттар боюнча абитуриенттерди кабыл алат:

-     050709 «Баштапкы класстарда окутуу»;

–    050303 «Чет тили»;

–    050720 «Котормочулук иши»;

–    030504 «Социалдык камсыздоодогу укук жана уюштуруу»;

–    230111 «Компьютердик системалардагы пргограммалоо»;

–    040177 «Социалдык иштеги башкаруу».

Окутуу 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай, 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай.

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар