"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Багыттар/кафедралар

Аталышы Мөөнөтү Жалпы орун Бюджеттик орун Өтүү балл Экзамен Контракт (сом)
Лингвистика жана Аймак таануу факультети
Аймак таануу кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 30000
Лингвистика кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык - Лингвистика 35000; -филология 30000
Магистратура факультети
Магистратура программалары 2 жыл - Жобого ылайык 45000
Укук, бизнес, компьютердик технологиялар жана гуманитардык илимдердер факультети
"Менеджмент жана Экономика" кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык -Менеджмент 35000; - Экономика 40000
"Эл аралык укук" кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 40000
«Компьютердик информациялык системалар жана башкаруу» кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 30000
«Социалдык иш» кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 27000
Социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык Педагогика 27000
Философия кафедрасы 4 жыл 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 35000
Эл аралык мамилелер факультети
Эл аралык мамилелер кафедрасы 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 40000
Ислам таануу институту
Ислам таануу 4 жыл - 110 "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине кабыл алуунун тартибине ылайык 27000
Орто кесиптик билим берүүчү "Таалим" колледжи
Орто кесиптик билим берүү 9-класстын базасында - 2 жыл 10 ай; 11-класстын базасында - 1 жыл 10 ай жыл - Жобого ылайык 30000