К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

7967

Чет-мамлекеттик студенттер

136

Кызматкерлердин саны

472 (из них докторов наук – 31, кандидатов наук – 133)

Жатаканадагы орундар

798 (для студентов – 630, для сотрудников 168)

Бюджеттик орундар

161

Келишимдин орточо наркы

32000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

133 основной тест, 66 предметный тест

Университет тууралуу

К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети-алдыңкы жана элиталык жогорку окуу жайларынын бири, Кыргызстандагы гуманитардык билим берүүнүн лидери, Евразия Университеттердин Ассосациясынын мүчөсү. 

БГУнун миссиясы: 
Орто жана жогорку профессионалдык гуманитардык жана социалдык-экономикалык билим берүү менен азыркы эмгек рыногуна өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына жана атаандаштык жөндөмүнө жооп берген адистерди даярдоо.  
БГУ билим берүү, котормо иш-аракети, экономика, саясат жана эл аралык мамилелер жаатында 40тан ашык билим берүү программаларын дүйнөлүк 16 тилде (кыргыз, орус, англис, немец, италия, түрк, кытай) жогорку класстагы адистерди даярдоону жүргүзүп жатат. 

Дүйнөдөгү 70тен ашык алдыңкы университеттер менен кызматташып келет. Кытай, АКШ, Германия, Россия, Казакстан, Украина, Белорус, Польша, Румыня, Франция, Түштүк Корея, Япония, Малайзия, Индия, Улуу британия өлкөлөрүнөн студенттер жыл сайын окуп келишет, тилдик стажировкадан өтүшөт.

БГУда 40 кафедра жана колледжди камтыган 9 факультет, 1 институт бар. 
БГУнун өзүнүн билим берүү иш-аракеттери төмөнкү билим берүү программалары жана илимий тармактар боюнча ишке ашырылышат: 

 • Бакалаврды 27 багыт боюнча даярдайт; 
 • 2 адистик боюнча жогорку кесиптик билим берүү адистерин даярдайт; 
 • Магистрлерди 18 багыт боюнча даярдайт; 
 • Илимдин 9 тармагы жана илимий адистер боюнча аспиранттарды жана докторлорду жана 11 илимий адистерди даярдайт; 
 • Кошумча билим берүүдө 10дон ашык программалар боюнча адистер даярдалат. 

БГУнун тарыхы:
1970-жылы 29-майда СССРдин Министрлер Советинин №488 чечими менен орус тили жана адабияты педагогикалык институту негизделген.
Орус тили жана адабияты педагогикалык институту Кыргыз Республикасынын Президентинин 17.06.1992-жылы “Гуманитардык илимдер жана тилдер мамлекеттик институтун түзүү жөнүндөгү” указынын негизинде кайра түзүлгөн, анын базасында Гуманитардык илимдер жана тилдер мамлекеттик институту негизделген. 
Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жылдын 17-июнундагы № УП-201 Указын ишке ашыруу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын элге билим берүү министрлигинин 1992-жылдын 17-июнунда №208/1а буйругу чыккан. Гуманитардык илимдер жана тилдер мамлекеттик институту Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 11.05.1994 жылкы №308 токтомунун негизинде  Бишкек гуманитардык университетине айланган.
КРнын өкмөтүнүн №47 29.06.2004-жылы “БГУга академик  К. Карасаевдин атын ыйгаруу жөнүндө” токтому боюнча БГУга академик К. Карасаевдин аты берилди. 

Маданий окутуу борборлору:

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Спортзал
 • Студенттик ашкана
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Футбол талаасы
 • Эл аралык билим берүү борбору
 • Карьера, практика жана маркетинг борбору
 • Медпункт
 • Маданий жана билим берүү борборлору

Дареги