Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

Чет-мамлекеттик студенттер

47

Кызматкерлердин саны

322

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

138

Университет тууралуу

  М.Рыскулбеков  ат. КЭУ - биздин  өлкөдө  ФССТдан  (Фрунзелик советтик  сооданын    техникуму)  университетке  чейин  (1953-ж. баштап  ФССТ,  1991-ж. баштап  БССТ, 1991-ж.  баштап  1997-ж.чейин БКК, 1997-ж. баштап 1999-ж. чейин БЖКК, 1999-ж. баштап  2003-ж. чейин  БМЭКИ,  2003-ж.  баштап 2007-ж. БМЭИУ,  2007-ж.  баштап  бүгүнкү  күнгө  чейин  М.Рыскулбеков  ат. КЭУ)  эволюциялык  жолду  басып  өткөн  жалгыз  окуу  жайы.

      М.Рыскулбеков  ат.  Кыргыз  экономикалык университетинин  негизделүү  күнүнөн  тарта  60 жылдан  ашуун  убакыт  өттү. Бул  мезгилде  биздин университет  өзүнүн  башкы  каада-салттары  жана тарыхы  менен  сыймыктанган билим  берүүнүн  ири кадыр-барктуу  борборуна  айланды.

       Бул  мезгилде  биздин  университет - билим берүүнүн  топтому  гана  эмес,  ал  - илимий  мекеме. Университет   фундаменталдык  жана  прикладдык изилдөөгө,  биздин  өлкөнүн  жана  башка мамлекеттердин  алдыӊкы  илимий-изилдөөчүлүк түзүмдөрү  менен  байланыштарды ар  тараптуу өнүктүрүүгө, практикага  илимий  жетишкендиктерди  киргизүүгө  өзгөчө  көӊүл  бурат.

       Биздин   университеттин  өзгөчөлүгү  жана  татыктуу   сыймыгы – бул  илимий  курамы  илимдин 31  докторунан,  76  кандидатынан    турган,  республикадагы мыкты  көрсөткүчтөрдүн  бири  болуп  саналган  профессордук-окутуучулук  курамы. Акыркы жылдары КЭУ  дайыма  сыймыктанып  келген кудуреттүү  илимий  дараметин  жоготпостон,  кеӊейтүүгө  мүмкүн  болду.

      

    КЭУнун  окумуштуулары ата  мекендик  экономикалык  илимдин  өнүгүшүнө  олуттуу  салымды кошушту.  Биздин ЖОЖ  илимий  экономикалык  багыттардын  тартиби  боюнча республикада алдыӊкы  абалды  ээлейт  жана  анын  чегинен  тышкары  белгилүү  кадыр-баркка  жетишип  келет.

      Коомго  өтүү  процессинде  билимге  негизделген   тарыхый  каада-салт,  табигый  эволюция  бар. Буга байланыштуу КЭУнун  өнүгүү  стратегиясын  алга жылдыруу  менен  биздин  ЖОЖ  өзүнүн артыкчылыгы  катары  билимдин  үч  бурчтугун -  билим  берүүнү,  изилдөөнү  жана  жаӊычылды аныктады.

   Биздин  университет - Кыргыз Республикасынын  жогорку билим  берүүсүнүн  модернизациялануучу тутумунун   лидерлеринин  бири. 

   КЭУ  бүгүн -  бул  жогорку  экономикалык  билимдүү  адистерди  үзгүлтүксүз  даярдоонун  жалпы  билим  берүүчү  окуу  жайынан  докторантурага  чейинки  заманбап  көп  баскычтуу  тутуму.  КЭУ  дайыма  студенттерди  практикалык  даярдоодо  көбүнчө илим  жана  билим  берүү  чөйрөсүндө  жеке  жаӊычыл  борборлорунун  болушуна  байланыштуу жогорку  деӊгээли  менен  айырмаланып  келген.

   Университетте   улуттук  экономиканын  жана  илимдин  өнүгүшүнө  зор  салым  кошкон  адистердин  бир нече  муундары  тарбияланган.  Биздин  бүтүрүүчүлөрдүн  арасында - биздин  университеттин  ысымы  Кыргызстанда  сыяктуу  эле  башка  өлкөлөрдө  да  белгилүү  болушуна  салым кошкон  көрүнүктүү   окумуштуулар-экономисттер,  саясатчылар  бар.  

 

 М.Рыскулбеков ат. Кыргыз экономикалык университетинин  негизги  милдети -  жаӊычыл-экономикалык  өнүгүүнүн  борбору,  экономикалык багыттагы  жогорку  квалификациялуу  кадрларды даярдоонун  борбору  болуу.

 

 КЭУНУН   МИССИЯСЫ

      Эл  аралык  деӊгээлдеги  дипломдорго  ээ,  жаӊы генерациядагы  жогорку  квалификациялуу  жана жогорку  маданияттуу адистерди  жана экономиканын  бардык  секторлоруна  зарыл,  жаӊы  формациядагы, алган  билимдерин   экономикада,  өндүрүштө  жана  ишкердик  ишмердикте  практикалык  ишке  ашырууга  жөндөмдүү  адистерди  даярдоо.  

 

КЕЛЕЧЕКТИ  КӨРҮҮСҮ

      Кыргыз  экономикалык  университети  -  илимий - билим  берүү  ишмердик  сапатынын  дүйнөлүк стандартына    ылайык   экономикалык  багыттагы  жалгыз   адистештирилген  мамлекеттик университет.

   КЭУ өлкөдөгү  жүргүзүлүүчү  реформаларга жана  дүйнөлүк  билим  берүү  мейкиндигинин, көбүнесе,  Болон  процессиндеги  өзгөрүүлөрдүн   демине  ылайык   жогорку  жана  орто-адистик   экономикалык   билим  берүүнүн   сапатын  камсыздоонун жогорку  деӊгээлине жетүүгө  умтулат.

 

КЭУНУН  СТРАТЕГИЯЛЫК  АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

Сапатты  камсыздоо:

-Сапат  менеджменти  тутумунун  кош  сертификаты;

-ACBSP  (АКШ)  агенттигинин  эл  аралык  аккредитациясын  өтүү;

Эл  аралык  уюмдардагы  мүчөлүгү:

-Жогорку  мектептин эл  аралык  Илимдер  академиясы (ЖМЭИА);

-Университеттердин  Эл  аралык    ассоциациясы (IAU);

-Евразия  университеттеринин  бирикмеси (EURAS);

-Европанын  ректорлорунун  клубу;

-Студенттер  менен  алмашуунун эл аралык  ассоциациясы (IAESTE).

-Жакынкы  жана  алыскы чет  мамлекеттердин  алдыӊкы  ЖОЖдору  жана  илимий  борборлору  менен;

-Европалык  бирикменин: TEMPUS,  ERASMUS  MUNDUS,  FP7 программалары  менен;

-КРда  аккредитацияланган  чет  мамлекеттердин  элчиликтери  менен  жигердүү  кызматташуу.

-Мамлекеттик  түзүмдөр;

- БӨУ;

-Улуттук  жана  чет өлкөлүк  компаниялар  менен  стратегиялык  кызматташтыкты  өнүктүрүү.

Артыкчылыктар

  • Жатакана
  • Студенттик ашкана
  • Китепкана
  • Электрондук китепкана
  • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
  • Футбол талаасы
  • Чет тилдерин окутуу борбору
  • Карьера борбору
  • Тестирлөө борбору

Дареги

Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети Бишкек

Социалдык тармактар