Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институту

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

1500

Чет-мамлекеттик студенттер

-

Кызматкерлердин саны

100

Жатаканадагы орундар

-

Келишимдин орточо наркы

21000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

110

Университет тууралуу

Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институту Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 11-мартындагы №119-жылдын токтомунун негизинде уюшулган.

2019 жылы  институт билим берүүдө 25 жылдыгын белгиледи. Окуу жай ар түрдүү: экономика жана башкаруу, социалдык- гуманитардык адистиктерди  сапаттуу даярдоо жана кайра даярдоо боюнча  багыттуу профессионалдык билим берүүдө көп тармактуу.

Экономикалык билим жана инновациянын доорунда институт жаны жаңы муундагы адистерди даярдоону ишке ашырат.  Бүтүрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын маданий жана коомдук жашоосуна жана дүйнөлүк коомчулуктун өлкөлөрүнө ылайыкташуусуна шарт түзөт.

Институттун миссиясы анын профессордук – окутуучулук түзүмдүн жана илимий кызматкерлердин билиминин жана  тажрыйбасынын негизинде түзүлөт;

• жарандардын жана коомдун сапатту жогорку, жождордон кийинки жана кошумча кесиптик билим алуу муктаждыгын канааттандыруу;

• дүйнөлүк жетишкендиктер денгээлинде негизги жана прикладдык илимий изилдөөлөрдү ишке ашыруу;

• билимдерди жана технологияларды жайылтууну стимулдаштыруу, инновациалык ишмердиктин базар инфраструктурасын түзүү;

• жогорку кесипкөйлүккө, маданиятка, социалдык активдүүлүккө, мекенчилдик сапаты бар, келечектеги адисти ар тараптан өнүктүрүү

Артыкчылыктар

  • Студенттик ашкана
  • Китепкана
  • Электрондук китепкана
  • Жыйындар залы
  • Бүтүрүүчүлөр менен байланышуу борбору

Дареги

Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институту Бишкек