Борбордук Азиядагы эл аралык университети

Токмок

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

Чет-мамлекеттик студенттер

Кызматкерлердин саны

74

Университет тууралуу

Окуу жайынын миссиясы
Борбордук Азиядагы Эл аралык университет, америкалык жогорку билим берүү моделинин негизинде түзүлүп, заманбап демократиялык коомдун көрүнүктүү жогорку билимдүү лидерлерин даярдайт.
Университеттин негизги принциптери чындык жана академиялык эркиндик болуп саналат. Университет интеллектуалдык эркиндикти камсыз кыла турган жана коопсуз, коррупциядан оолак болгон чөйрө катары өзүн көрсөттү.
Университеттин миссиясы чындыкты жактаган, коомго кызмат кылуу үчүн жеке жана кесиптик көнүмдөрүн интеграциялоого жөндөмдүү, глобалдуу ой жүгүрткөн, жооптуу лидерлерди түзүүгө багытталган.

Окуу жайынын стратегиялык максаттары:

  • Заманбап, инновациялык көп деңгээлдүү билим берүү комплексин түзүү.
  • Янг атындагы Бизнес, экономика жана маалыматтык технологиялар боюнча жогорку мектеп ачуу.
  •  Эки дипломдуу программа боюнча бардык программаларда магистратураны ачуу.
  • Борбордук Азиядагы 10 алдынкы университеттин катарына кирүү.

 

Окуу жайдын наркы:

Академиялык эркиндик жана академиялык чындык саясаты. Академиялык эркиндик жана чындык принциптери билим берүүнүн жогорку сапаттагы деңгээлине жетүүгө мүмкүндүк берет. Биз теңдик жана адилеттүүлүк принциптерин бузбоого аракет кылабыз, социалдык же этникалык абалына жараша кызматкерлерди жана студенттерди басмырлабайбыз.

Профессорлук-окутуучу курамдын жогорку сапаттагы деңгээли. Биз өлкөбүздүн эң мыкты мугалимдерин (мурунку билим берүү министрин, Конституциялык соттун мурунку төрагасын, КР Улуттук банкынын мурунку төрагасын, премьер-министрдин мурунку кеңешчисин), АКШ, Индия, Улуу Британия, Тайвань, Кытай жана Канаданын мыкты чет өлкөлүк мугалимдерин жумушка тартабыз.

Регионду өнүктүрүүгө салым кошобуз. КР Президенти тарабынан 2019-жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы катары жарыялангандыгына байланыштуу биз Токмокто жаңы кампусту куруу боюнча көлөмдүү инвестициялык долбоорду баштайбыз. Бул долбоор өлкөдөгү региондук долбоорлордун мыктысынын бири болуп, жаңы жумуш орундарын түзмөкчү. Биз региондун калкын, эң оболу Токмокогу жана Чүй областындагы этностук аз сандуу элдерди тартабыз.
Инсанды борборлоштуруучу окутуу ыкмасы. БАЭУ ар бир студенттин таанып билүүчү жана инсандык өзгөчөлүктөрүн, этникалык жана интеллектуалдык өнүгүүсүн тынымсыз изилдеп баштаган өлкөдөгү жалгыз жогорку окуу жайы болуп саналат. Изилдөөдө АКШнын алдынкы университеттеринде иштелип чыккан ишенимдүү жана ишеничтүү инструменттер колдонулат.
Ар бир программанын максаты студенттердин социалдык жоопкерчилигин түзүү болуп саналат.
Инфратүзүмдү жакшыртуунун үстүндө тынымсыз иш жүргүзүлүп жатат. 2018-жылы Токмок шаарынын борборунда 13 ыңгайлуу шарттагы батир сатып алынды, ремонт жасалды. 2019-жылы ижарага жер алынып, жаңы кампусту куруу үчүн негиз салынды.

Окуу жайынын уюштуруучулук түзүмү

Башкаруунун тилкелик-функциялык түзүмү иштөөдө. Университеттин администрациясы мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык уюмдар, түзүүчүлөр жана көзөмөлчүлөр кеңеши, бүтүрүүчүлөр ассоциациясы менен өз ара аракеттешүүнү камсыз кылат, университеттин өнүгүүсүнүн стратегиялык пландаштыруусун түзөт, бүтүндөй ишмердигин анализдейт, анын ичинде финансылык аудитин жүргүзөт.
Башкарууда негизги роль чечимдерди кабыл алуу процессинин демократиялуулугун, ачыктыгын жана айкындуулугун камсыз кылган комитеттерге берилген. Университетте окутуу процессинин мазмунуна жана сапатына жооп бере турган куррикулум комитети; кызматкерлерди жана окутуучуларды сыйлоо жана кызыктыруунун формаларын жана ыкмаларын издөөгө багытталган алдыга жылдыруу комитети; студенттерге финансылык-материалдык жардам көрсөтүү, жогорку деңгээлдеги GPAи бар жана коомдук турмушка активдүү катышкан студенттерди сыйлоо процессин жөнгө салуучу финансылык колдоо боюнча комитет; университетте академиялык чындыкты жана күнүмдүк тартип сактоону камсыз кылуучу тартиптик комитет; финансылык маселелерди чечүүчү финансылык комитет; илимий-изилдөө иштерин (ИИИ) жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин (СИИИ) координациялоочу илимий-изилдөө иштери боюнча комитет; окуу процессинде талаш маселелерди чечүүчү апелляциялык комитет иштейт.
Окуу жайында түзүлүп жаткан башкаруу маданияты баалуулукка багытталган мүнөзгө ээ, мында бир гана маалымат жана жазма буйрук берүү эмес, мында дагы дискуссиялар, чечим кабыл алуунун негиздүүлүгү, билим берүүнүн максаттарына жана окутуунун жыйынтыктарына жетүүдөгү кызматташуу. Окуу жайын жетектөө коллегиялык негизде жүргүзүлөт.

Илимий-изилдөө иши (ИИИ)

Университетте ИИИнин жана СИИИнин принциптери кайра каралып жатат. Мында практикага багыттоону, долбоорлук көз карашты күчөтүү гана эмес, ошондой эле студенттерди изилдөө иштерине активдүү тартуу маселеси каралган.
“Бизнести башкаруу жана экономика” багыты боюнча 2016-жылдын сентябрынан тартып “Бизнес клиникасы” иштеп жатат, ал ишкердүүлүк чөйрөсүндө консультациялык кызмат көрсөтүп жатат. 2015-жылдан тартып “Юриспруденция” багытынын курамында аз мүлктүү жана социалдык жактан коргоого алынбаган калкка бекер укуктук жардам көрсөткөн “Юридикалык клиника” иштеп жатат.

Профессордук-окутуучу курам (ПОК)

Университеттин негизги окутуучу курамы (74) штаттык окутуучулардан – 39 (53%) жана айкалыштыруу боюнча иштеген окутуучулардан 35 (47 %) турат. ПОКтун жарымынан көбү БАЭУда 5 жана андан көп жыл иштейт. 10 жылдын ичинде университет туруктуу окутуучу жамаатты түзүүгө жетишти.

Артыкчылыктар

  • Жатакана
  • Студенттик ашкана
  • Китепкана

Дареги

Борбордук Азиядагы эл аралык университети Токмок