Иссык-Кульский институт инновационных технологий

Каракол

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

Чет-мамлекеттик студенттер

Кызматкерлердин саны

Университет тууралуу

Нет данных.

Артыкчылыктар

Дареги

Иссык-Кульский институт инновационных технологий Каракол