"Салымбеков Университет" Мекемеси

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

225

Чет-мамлекеттик студенттер

225

Кызматкерлердин саны

70

Жатаканадагы орундар

250

Университет тууралуу

«Салымбеков Университет» мекемеси – бул Европадагы жана Азиядагы алдыңкы окуу жайларынын стандарттары боюнча билим берүү системасын  Кыргыз Республикасында да киргизүүгө максатталган окуу жайы болуп саналат.  Айтылган окуу жайларында билим берүү процесстеринде окутуунун жаңы ыкмаларына өзгөчө көңүл коюу менен бирге, сапаттуу адам ресурсун түзүүгө өбөлгө түзө турган универсалдуу платформаны түзүүгө басым жасалат.

2019-жылы негизделген «Салымбеков Университет» мекемеси 2012-жылы негизделген “Аскар Салымбековдун фонду» коомдук фондунун ишин түздөн-түз улантуу болуп эсептелет, аталган Фонд адам ресурстарын, билим берүүнү, илимди өнүктүрүү жана билимдүү жаштардын жаңы муунун түзүү үчүн өтө орчундуу багыттар каралган. Фонд тарабынан “Кыргызстандын жаш лидерлери”, “Кыргызстандын өспүрүм лидерлери”, “Кыргызстандын келечек лидерлери” коомдук мектептери сыяктуу ири долбоорлор жүзөгө ашырылды, аларда мектеп окуучулары жана студенттери окутулду, китептер чыгарылды, семинарлар, тегерек столдор, форумдар жана ар кандай компаниялар, уюмдар жана окуу жайлары үчүн алака аянтчалары уюштурулду, ошондой эле эл аралык текторлордун катышуусу менен иш-чаралар өткөрүлдү. Аталган долбоорлордо 25 миң адамды окутууга жана агартууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Биздин өнүгүүбүздөгү эң орчундуу кадамдар 2017-жылы жогоруда аталган долбоорлор бир долбоордун алкагына, тактап айтканда, негизги ишмердүүлүгү «Лидерликтин мектеби»  (бардык жаш курактагылар үчүн билим берүү долбоорлорун камтыйт), «Бизнес жана башкаруу мектеби», «STEM мектеп», «Тил мектеби» сыяктуу 5 тармакка багытталган «Салымбеков Бизнес мектеби» бизнес мектебинин курамына бириктилген учур болду.

Мындан тышкары, англис тилин Кыргыз Республикасында жайылтуу жана таанытууга өзгөчө көңүл бөлүнүп, маанилүү долбоорлорду жана демилгелерди ишке ашыруу аркылуу билим берүүнүн көп тилдүү системасын өнүктүрүү процесси ишке киргизилди.

Андан соң социалдык ишкердиктин принциптерине ылайык Салымбеков Бизнес мектебин кеңейтүү иштери жүргүзүлдү, башкача айтканда социалдык-экономикалык багыттагы билим берүү долбоору жүзөгө ашырылды. Бизнес мектептин кеңселери Жалал-Абад, Ош, Баткен, Каракол, Талас, Нарын, Балыкчы шаарларында жана Ат-Башы, Ново-Покровка айылдарында  ачылды.

Аталган кеңселер Бишкек шаарындагы башкы кеңсеси сыяктуу эле жаңы муундун жаштарын жана келечектеги лидерлерин билимдүүлүккө, өз алдынчалыкка жана жоопкерчиликтүүлүккө тарбиялоо жана аталган сапаттарды калыптандарууга багытталат. Аталган коомдук мектептердин алкагында, өлкөбүздүн жалпы билим берүүчү жана жогорку окуу жайларынын окутуу программаларында камтылбаган, кошумча заманбап билим менен камсыздалат.

Билим берүү программаларын жана долбоорлорун ишке ашыруу жана практика жүзүндө колдонуу боюнча ийгиликтүү тажрыйбаларга таянып, ошондой эле жогорку квалификациялуу жана жогорку талапка ээ адистерди тарбиялоо боюнча заманбап усулдарды жана программаларды киргизүүнүн зарылдыгынан улам, башкы максаттары медициналык билим, заманбап технологияр, кесиптик-техникалык билим, экономика жана укук, ошондой эле айыл-чарба сыяктуу 5 маанилүү багытты камтыган  «Салымбеков Университет» мекемесин ачууга чечим чыгарылды.

«Салымбеков Университет» Мекемесинин миссиясы - Кыргыз Республикасында жогорку эл аралык стандарттарга ылайык билим берүү кызматтарын сапаттуу көрсөтүү жаатында иш алып барган заманбап жогорку окуу жай түрүндөгү универсалдуу платформаны түзүү. Биздин университеттин эң алдыңкы милдети - билим берүү кызматтарын экспорттоо жана ар тараптуу адистердин бардык билимдери жана жөндөмдөрү бар жогорку квалификациялуу кадрларды сапаттуу даярдоо. Мындан тышкары, биздин миссиябыз - Улуу Британияда, АКШда, ошондой эле Европа жана Азиянын алдыңкы өлкөлөрүндө билим берүү тутумунун мыкты салттары боюнча билим, көндүмдөрдү жана практиканы берүү.

Университет мамлекеттик жана расмий тилдер менен катар, билим берүү процессинде студенттер англис тилин ийгиликтүү өздөштүрүп жаткан учурда, көп тилдүү билим берүү тутумунун мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүүнү көздөйт. Университетте алган заманбап билим жана көндүмдөр, эл аралык тилде эркин сүйлөө менен бирдикте, биздин бүтүрүүчүлөрдүн ички жана тышкы эмгек рынокторунда атаандаштык жөндөмүн жогорулатат жана англис тилдүү өлкөдө өз ишин ийгиликтүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Университетин эң алгачкы багыттарынын бири Медицина факультет болуп саналат, анда өлкөбүздө жана чет өлкөлөрдө жогорку квалификациялуу медициналык кадрларды даярдоо эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлөт. Окутуунун негизги методдорун жана заманбап билим берүү программаларын колдонуу биздин бүтүрүүчүлөрдүн ички жана тышкы эмгек рыногундагы жогорку атаандаштык жөндөмүн камсыз кылат, ошондой эле алардын эмгек ишмердүүлүгүн эл аралык аренада ийгиликтүү жүргүзүүсүнө шарт түзөт. Университетибиз англис тилинде окуу процессин жүргүзүү менен медициналык кадрларды эл аралык стандарттарга ылайык даярдайт.

Медициналык билимди Эл аралык медицина факультети берет. Окуу программасы практикалык, теориялык жана гуманитардык предметтерди камтыйт. Клиникалык дисциплиналар жана семинардык сабактар атайын жабдуулар менен даярдалган окуу класстарында манекен, медициналык жабдуулар, микроскоптор жана физикалык жабдуулардын жардамы менен өтөт.

Окуу процессинде өлкөбүздүн мыкты делген адистер жана мугалимдер сабак өтүшөт. Негизги максаттардын бири бул билим рыногунун талаптарын камсыздандыруу, билимди чет өлкөгө жайылтуу жана Кыргызстанда эл аралык көп тилдүү программаларды ийгиликтүү киргизүү болуп эсептелет.

Негизги билим берүү программасы мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык түзүлдү. Билим алуу мѳѳнѳтү КРнын жарандары үчүн 6 жыл жана чет ѳлкѳлүк жарандар үчүн 5 жылды түзѳт. Университетти аяктагандан кийин бүтүрүүчүлѳргѳ «Дарыгер» квалификациясы ыйгарылат.

Окуу процессин уюштурууда студенттерге жана окутуучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлгѳн. Медициналык факультет окуу-практикалык ишмердүүүлүктү ишке ашырууга жана спорт менен машыгууга бардык шарттар менен камсыздандырылган.

Практикалык сабактар ѳтүлүүчү аудиториялар кѳргѳзмѳ куралдар, дене мүчѳлѳрүнүн, органдардын муляждары, плакаттар менен жабдылган; ал эми мультимедиялык жабдуулар лабораториялар жана кабинеттерде окутууга мүмкүнчүлүк түзѳт:

Симулятивдик-муляждык борбор

7 химия, физика, биология, биохимия, анатомия лабораториялары жана 2 диагностикалык лабораториялар

Лабораториялык иштерди даярдоо (Препараттык) кабинет

16 заманбап жабдылган кенен окуу аудиториялары

Китепкана

Медициналык пункт

Окуу залы

Компьютердик класс

Билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн ар бир студент учун библиотекалык фонддун печаттык жана электрондук базасын колдонуу мумукунчулугу тузулгон.

Студенттердин практикасы Саламаттык сактоо министрлигинин адистерди даярдоо ишинин негизги бѳлүгүн түзүү менен, окуу процессинини ажырагыс бѳлүгү болуп саналат.

Эл Аралык медицина факультети Университеттин ачык билим берүү структурасы катары башка университеттер менен партнердук эл аралык карым-катнаш мамилелерди, бийлик ѳкүлдѳрү жана коомчулук менен иштѳѳ мүмүкүнчүлүктѳрүн ѳркүндѳтүүгѳ жардам берет.

«Даарылоо иши» факультеттинин интеграциялоо процесси Университеттин ѳзүнүн дүйнѳлүк билим берүү аренада ар түрдүү эл аралык илимий жана билим берүү прогаммаларга катышуусу аркылуу ѳнүгѳт.

 

Артыкчылыктар

 • Студенттик ашкана
 • Клиника
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Клиникалык базалар
 • Тестирлөө борбору
 • Медпункт
 • Дүйнөлүк деңгээлдеги окутуу программасы
 • Ноутбук (компьютер)
 • Заманбап инфраструктура
 • Жыйындар залы

Дареги

"Салымбеков Университет" Мекемеси Бишкек

Социалдык тармактар