Университетти туура танда

Долбоор Кыргыз Республикасынын абитуриенттерине жогорку билим берүү мекемесин тандоого жардам берүүгө багытталган

Жогорку окуу жайлардын тизмеси

Туура тандоо жаса!

Келечегиң сенин колуңда!