Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз Мамлекеттик маданият жана искусство университети

Бишкек

Багыттар/кафедралар

Аталышы Мөөнөтү Жалпы орун Бюджеттик орун Өтүү балл Экзамен Контракт (сом)
Кино жана Телевидение
570006 - Кинооператорлук (адис) 5 жыл - 15 0 16000
570013 - Үн режиссурасы (адис) 5 жыл - 7 0 16000
570015 - Режиссура (колдонулуучу багыттар боюнча) (адис) 5 жыл - 25 0 16000
Музыка
570600 - Көркөм өнөр боюнча билим берүү (бакалавр) 4 жыл - 10 0 16000
Социалдык - маданий ишмердиги
570019 - Хореография педагогикасы (адис) 5 жыл - 4 0 16000
570029 - Социалдык-маданий иш (адис) 5 жыл - 71 0 16000
Театр
570014 - Актердук өнөр (адис) 5 жыл - 20 0 16000