Кыргыз-Орус Славян университети

Бишкек

Багыттар/кафедралар

Аталышы Мөөнөтү Жалпы орун Бюджеттик орун Өтүү балл Экзамен Контракт (сом)
Архитектура, дизайн жана курулуш факультети
Архитектура 5 жыл 50 20 110 Тест: история, русский язык, иностранный язык. Творческий конкурс: рисунок, черчение. 42000
Архитектуралык чөйрөнүн дизайны 5 жыл 55 15 110 Тест: история, русский язык, иностранный язык. Творческий конкурс: рисунок, черчение. 42000
Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу 4 жыл 25 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 29500
Костюм жана текстиль ѳнѳрү 4 жыл 30 10 110 Тест: история, русский язык, иностранный язык. Творческий конкурс: рисунок, живопись, композиция. 42000
Курулуш 4 жыл 130 30 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 29500
Гуманитардык факультет
Жарнама жана коомчулук менен байланыштар 4 жыл 60 8 110 русский язык, литература, история, иностранный язык 30500
Тарых 4 жыл 25 10 110 русский язык, литература, история, иностранный язык 30500
Котормо жана котормо таануу (англис тили) 5 жыл 25 5 110 иностранный язык, русский язык, история, география 37000
Котормо жана котормо таануу (немец тили) 5 жыл 20 5 110 иностранный язык, русский язык, история, география 37000
Лингвистика 4 жыл 50 10 110 иностранный язык, русский язык, история, география 37000
Психология 4 жыл 60 10 110 биология, русский язык, математика, иностранный язык 30500
Филология 4 жыл 50 10 110 русский язык, литература, история, иностранный язык 30500
Философия 4 жыл 25 7 110 русский язык, литература, история, иностранный язык 30500
Табигый техникалык факультети
Гидрометеорология 4 жыл 25 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы 4 жыл 60 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 40000
Колдонмо математика жана информатика 4 жыл 25 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Колдонмо механика 4 жыл 25 0 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Приборкуруу 4 жыл 25 0 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Программалык инженерия 4 жыл 60 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 40000
Транспорттук процесстердин технологиясы 4 жыл 30 8 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Тоо иштериндеги же нефтигаз ѳндүрүшүндѳгү физикалык процесстер 5.5 жыл 50 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо 4 жыл 30 8 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Физика 4 жыл 20 0 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Электроника жана наноэлектроника 4 жыл 25 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Электроэнергетика жана электротехника 4 жыл 25 10 110 математика, физика, русский язык, иностранный язык 35000
Медициналык факультети
Дарылоо иши 6 жыл 155 25 110 биология, химия, русский язык, иностранный язык 57000
Педиатрия 6 жыл 85 15 110 биология, химия, русский язык, иностранный язык 57000
Стоматология 5 жыл 50 0 110 биология, химия, русский язык, иностранный язык 65000
Эл аралык мамилелер факультети
Диндерди таануу 4 жыл 23 8 110 иностранный язык, история, русский язык, литература 42000
Журналистика 4 жыл 50 8 110 литература, история, русский язык, иностранный язык 42000
Котормо жана котормо таануу (кытай тили) 5 жыл 20 5 110 иностранный язык, русский язык, история, география 50000
Эл аралык мамилелер 4 жыл 100 10 110 иностранный язык, история, русский язык, география 50000
Саясат таануу 4 жыл 50 10 110 иностранный язык, история, русский язык, география 42000
Экономика 4 жыл 60 15 110 математика, география, русский язык, иностранный язык 42000
Экономика факультети
Менеджмент 4 жыл 60 10 110 математика, география, русский язык, иностранный язык 40000
Экономика 4 жыл 190 35 110 математика, география, русский язык, иностранный язык 40000
Юридикалык факультети
Соттук экспертиза 5 жыл 50 0 110 человек и общество, математика, русский язык, иностранный язык 40000
Юриспруденция 4 жыл 150 10 110 человек и общество, история, русский язык, иностранный язык 42000