Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети

Ош

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

7869

Чет-мамлекеттик студенттер

264

Кызматкерлердин саны

544

Жатаканадагы орундар

350

Келишимдин орточо наркы

30000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

140

Университет тууралуу

Университеттин кыскача тарыхы


Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963-жылы Фрунзедеги политехникалык институтунун Ош шаарындагы Жалпы техникалык факультети болуп ачылган күндөн башталат. Бул факультетти ачуунун негизги максаты – Ош жергесинде өндүрүштө иштеп жаткан жаштарга жогорку техникалык билим берүү болгон. 1963-жылы факультетке жалпысынан 175 студент кабыл алынып, факультеттин коомдук башталыштагы деканы болуп Оштогу насос заводунун башкы инженери Ефим Исакович Ицик дайындалган. Факультет Ош педагогикалык институтунун башкы корпусунун 2-кабатында жайгашып, студенттер кечки формада үч жылга чейин окушуп, кийинки курстарды Фрунзедеги политехникалык институтунда улантышкан.

1964-жылы факультетке декандык жана окутуучулар үчүн штаттык бирдик бөлүнүп, Жалпы техникалык факультеттин деканы болуп физика-математика илимдеринин кандидаты Абдылдаев Мукаш Юнусалиевич дайындалган. 1966-жылы факультет биринчи бүтүрүүчүлөрдү чыгарган.

1967-жылы факультеттин жетекчилигине физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Койчуманов Мамет Койчуманович дайындалган.

1976-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу жалпы техникалык факультети Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети болуп түзүлүп, илимий даражалуу педагогикалык кадрларды тартуу максатында техника илимдеринин кандидаты С.А.Акматов, Аракеев А.А. жумушка чакырылган.

1978-1983-жылдары факультетти техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда техника илимдеринин доктору, профессор, КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги) Текенов Жапар Текенович жетектеген. Бул жылдар аралыгында факультетте илимий-изилдөө иштеринин деңгээли жогорулаган.

1983-1986-жылдары факультетти техника илимдеринин кандидаты, доцент Шүкүрбеков Алманбет Шарипович жетектеп, факультеттин окуу-материалдык базасы кеңейтилип, №2 окуу-лабораториялык корпус курулуп, ишке киргизилген.

1986-1990-жылдары Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультетинин деканы болуп техника илимдеринин кандидаты, доцент Орозбеков Эмиль Тентиевич иштеген. Бул мезгилде №3 окуу-лабораториялык корпус жана студенттик жатакана курулуп, пайдаланууга берилген. 1988-1990-жылдары Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети Ош шаарындагы окуу жайлардын арасында билим берүүдөгү жетишкендиктери боюнча 1-орунду ээлеген. 1988-жылы бул факультет Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы болуп өзгөргөн жана анын кечки жана сырттан окуу бөлүмдөрү ачылган.

Илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүү үчүн, 1988-жылы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалынын базасында Түштүк-Кыргыз окуу-илимий борбору түзүлүп, анын директору болуп техника илимдеринин доктору, профессор Жаманбаев Акматбек Сагынович дайындалган. Бул борборго Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы, Жаратылыш байлыктарын комплекстүү пайдалануу институту жана бир нече илимий мекемелер, өндүрүштүк ишканалар структуралык бөлүм катары кирген.

1990-жылы ФПИнин Оштогу филиалы өз алдынчалуулукка ээ болгон жана анын жетекчилигине техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда техника илимдеринин доктору, Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти) Мавлянов Абдрахман Субанкулович дайындалган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1991-жылдын 21-январындагы №17-Токтому менен Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу филиалы Ош технологиялык колледжи болуп түзүлүп, анын ректорлугуна экономика илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда экономика илимдеринин доктору, КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти) Купуев Пирмат Купуевич дайындалган.

1993-жылы Ош жогорку технологиялык колледжинин ректору болуп химия илимдеринин доктору, профессор (азыркы учурда КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги) Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович дайындалган. 1996-жылы 24-февралда Кыргыз Республикасынын Президентинин №21-Указы менен Ош жогорку технологиялык колледжинин базасында Ош облусунда техникалык жана технологиялык багыттагы кадрларды даярдоонун сапатын жакшыртуу максатында Ош технологиялык университети (ОшТУ) түзүлгөн.

1997-жылы №1 окуу-лабораториялык корпусту куруу иштери жандандырылды. Ошол эле жылы Ош технологиялык университети биринчи жолу мамлекеттик аттестациядан өтүп, жогорку билимдүү адистерди даярдап чыгарууга укук алды. Бул жылдары окуу жайдын материалдык-техникалык базасы чыңдалып, интернет түйүнү, типографиялык борбор, модельерлер үйү, студенттик сенат, “Жаштык” телестудиясы жана маданий-эстетикалык борбор түзүлгөн.

1998-жылы Ош технологиялык университетинин ректору болуп КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору (азыркы учурда КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги, КР УИАнын вице-президенти) Токторалиев Биймырза Айтиевич дайындалган. Бул мезгилде түштүк жергесинде биринчи болуп ОшТУнун базасында Жогорку окуу жайлар аралык аскер кафедрасы түзүлгөн, университеттин №1 окуу-лабораториялык корпусун жана окуу корпустарынын арасындагы галереяларды куруу иштери улантылган.

2000-2003-жылдары Ош технологиялык университетинин ректору болуп КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, техника илимдеринин доктору, профессор (азыркы учурда КР Улуттук Илимдер академиясынын академиги) Шаршеналиев Жаныбек Шаршеналиевич эмгектенген. Бул жылдары университеттин №1 окуу-лабораториялык корпусунун жана окуу корпустарынын арасындагы галереялардын курулушу толугу менен бүткөрүлүп, колдонууга берилген. Кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча Диссертациялык Кеңеш ачылган, “ОшТУ кабарлары” илимий журналы түзүлгөн.

2003-2006-жылдары Ош технологиялык университетинин ректору болуп КР Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, техника илимдеринин доктору, профессор Бекболотов Турсунбек Бекболотович иштеген. Ал мезгилде окуу жайда маалыматтык технологияны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнгөн: компьютердик класстар жана лабораториялар ачылып, лингафондук кабинеттер, радиолокациялык станциялар алынган, студенттик “Студ times” коомдук-маданий гезити чыгарыла баштаган.

2004-жылы Ош технологиялык университетине улуу геолог, академик Муса Мырзапаязович Адышевдин аты ыйгырылып, анын музейи ачылган.

2006-2010-жылдары окуу жайдын ректору болуп химия илимдеринин доктору, профессор Токтомаматов Абдибали Токтомаматович эмгектенген. Бул мезгилде мультимедиялык маалыматтык-компьютердик борбор, электрондук китепкана, Мамлекеттик тил, корей тили жана Жаштар борборлору, окутуучулар жана студенттер үчүн заманбап спорттук машыгуу залдары ачылган; бир топ чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлар менен келишимдер түзүлүп, сырткы байланыштар кеңейтилген. ОшТУнун башкы окуу корпусуна академик Муса Адышевдин эстелиги орнотулган, №2 жана №3 окуу-лабораториялык корпустар толугу менен капиталдык ремонттон өткөрүлгөн, Технологиялык колледжге өз алдынча  имарат курулуп,  колдонууга берилген.

2010-жылдын октябрь айынан баштап окуу жайды техника илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык Инженердик академиясынын академиги Абидов Абдыкадыр Омарович жетектеп келүүдө. Университетте Америка маалымат-ресурстук, Кытай тили борборлору ачылып, окуу, спорт залдары, студенттик жатакана толук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө заманбап китепкананы куруу иштери жүргүзүлүүдө. Билим берүү жаатында тышкы байланыштар күчөтүлүп, долбоорлор менен иштөө, инвестиция тартуу тармагына, спортко өзгөчө көңүл бурулууда. 2011-2015-жылдарга карата окуу жайдын стратегиялык жана тактикалык өнүктүрүү программасы кабыл алынып, иш жүзүнө ашырылууда. 2011-жылы Ош технологиялык университети түштүк ЖОЖдор аралык Универсиадасынын жеңүүчүсү болду, Улуу Хартия университеттеринин катарына кошулду, ШКУ университеттеринин катарына бир топ багыт боюнча мүчө болуп кирди, техникалык багыттагы адистерди даярдоо максатында КМШ ортосунда түзүлгөн техникалык ЖОЖдордун Консорциумуна өнөктөш болуп катталды. Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан билим берүү реформаларына ылайык, окутуунун жаңы 2 баскычтуу системасы боюнча адистер даярдалууда.

Университеттин окуу процессин жөнгө салууда, окутуунун сапатын жогорулатууда ар түрдүү жылдары окуу проректорлору: физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент Дударев Е.С., техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы учурда техника илимдеринин доктору, Улуттук Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, Жогорку Аттестациялык Комиссиянын төрагасы) Мавлянов А.С., техника илимдеринин кандидаты, доцент (азыркы күндө техника илимдеринин доктору, профессор, КР Инженердик академиясынын академиги) Орозбеков М.О., техника илимдеринин доктору, профессор (азыркы учурда КР УИАнын академиги) Мамасаидов М.Т., техника илимдеринин кандидаты, доцент Орозбеков Э.Т., физика-математика илимдеринин доктору, профессор Ашбаев А.А, техника илимдеринин кандидаты, доцент Төрөбеков Б.Т,, физика-математика илимдеринин доктору, профессор Сопуев А.С. салым кошушту жана 2010-жылдан бери биринчи проректор болуп физика-математика илимдеринин кандидаты, профессор Мансуров К.Т. эмгектенүүдө.

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Спортзал
 • Студенттик ашкана
 • Стадион
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Футбол талаасы
 • Чет тилдерин окутуу борбору
 • Фитнес-зал
 • Автоунааны оңдоону үйрөтүү борбору
 • Фитнес-зал
 • Карьера борбору

Дареги

Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети Ош

Социалдык тармактар