Ош гуманитардык-педагогикалык институту

Ош

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

7500

Чет-мамлекеттик студенттер

Кызматкерлердин саны

Жатаканадагы орундар

750

Келишимдин орточо наркы

22000

Университет тууралуу

Улуулар баалап сүйгөн төр,

Уядан учкан Дүйшөндөр.

Кыргызстандын орто мектептерине педагог адистерди даярдоонун түптүү устаканасы болгон Ош гуманитардык - педагогикалык институтунун тарыхы 1925-жылдан башталат.  Ош гуманитардык - педагогикалык институту Кыргызстандын түштүгүндө Ош педагогикалык окуу жайы катарында биринчилерден болуп ачылган.    

1994-жылы Билим берүү министрлигинин коллегиясынын чечими менен Ош педагогикалык окуу жайы – Ош  педагогикалык колледжи болуп түзүлүп, педагогикалык багыттагы бир топ  жаңы адистиктер ачылган.

1996-жылы Кыргыз Өкмөтүнүн №470-токтомунун негизинде   Ош педагогикалык колледжи - Ош жогорку колледжи болуп  түзүлгөн.

2002-жылы Кыргыз Өкмөтүнүн №316-токтому менен Ош Жогорку колледжине  Ош гуманитардык - педагогикалык институту деген статус берилген.  

Бүгүн орто мектептердин мугалимдеринин коомдук кадыр баркы жогорулап, жыл өткөн сайын педагогикалык адистиктерге болгон суроо-талап бир топ жогорулоодо. Мугалимдик кесипке ээ болууну каалаган улан-кыздардын саны жылдан-жылга көбөйүүдө. Ошого карабастан  айыл жергесиндеги мектептерде мугалимдердин жетишсиздиги Кыргызстандын билим берүү системасынын эң негизги чечилбей келе жаткан  көйгөйлөрүнөн болуп калууда.

Атагы бүтпөс чыгарма,

Айланды чырпык чынарга.

Кылымга жакын педагогикалык иш тажрыйбага ээ, кадырлуу кесиптин татыктуу ээлерин даярдаган мугалимдер устаканасы болгон Ош гуманитардык-педагогикалык институту эл агартуу майданында кадрларга болгон муктаждыкты жана билим берүүдө  пайда болгон көйгөйлөрдү чечип келет.

Биздин студенттерибиздин 95 пайыздан ашыгы айыл жергесинен. Демек элет жергесиндеги жана тоолуу аймактардагы мектеп көйгөйлөрү ОГПИ менен байланыш аркылуу чечилип, оң натыйжаларын берген учурлар арбын.

Билим берүү реформасынын иш чараларынын алкагында айыл мугалимдерин даярдоонун өзгөчө шарттарына көңүл бөлүп, Ош гуманитардык-педагогикалык институту Ош облусунун Чоң-Алай, Кара Кулжа жана Кара-Суу  райондоруна,  Баткен облусунун Баткен районуна жана Жалал-Абад облусунун Аксы районуна окуу жайдын аймактык дистанттык билим берүү борборлорун уюштурган. Бул борборлор компьютердик технологиялар менен жабдылып, дистанттык бөлүмдө окуган студенттер, райондун тургундары үчүн ошол борборлор аркылуу маалымат алууга шарт түзүлгөн.

Таалимди алат ар иштен,

Билимди болсо адистен.

ОГПИде студенттерге билим берүүдө 3 илимдин доктору, профессорлор, 37 илимдин кандидаты, доценттер, 22 магистр, 70 ага окутуучу, 160 окутуучу иш алып барат. Алардын ичинен 5 Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктылары, 4 спорттун чебери, 70 Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктылары жана белгилүү усулчу педагогдор  татыктуу эмгектенишүүдө.

Окуу процесси электрондук башкарууга өткөрүлүп, студенттердин билимин баалоо сынактары  компьютер аркылуу жүргүзүлөт. Сабактардын өтүлүшүн ж.б. коомго жат көрүнүштөрдү азайтуу максатында окуу имараттардын  кааналары  жана коридорлорго  видео көзөмөл орнотулган.

ОГПИ - кылым менен жаңы технологиянын айкалышы

 ОГПИде студенттер үчүн  заман талабына жооп берген  4 окуу корпусу, 650 орундуу студенттик жатакана, жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылган 13 компьютердик зал, 2 виртуалдык лаборатория,  100 компьютерден турган 2 электрондук китепкана,  40 компьютерден турган дистанттык билим берүү жана тестирлөө борбору,  интерактивдүү доскалар менен жабдылган 20 заманбап мультимедиялык каана,  видеопроекторлор менен жабдылган 15 лекциялык зал, 150 орундуу 3 окуу залы, китепкана, 2 спорттук, 1 гимнастикалык, 1 күрөш залы, 2 теннистик корт, 3 студенттик ашкана кызмат көрсөтөт. Мындан тышкары Эгемендүү Кыргызстан борбору, Улуттук Рух борбору, Тилди интенсивдүү үйрөтүү борбору, Музыкалык маданий-эстетикалык борбор, Окутуунун инновациялык технологиялары борбору,  Айтматов таануу борбору, Экологиялык борбор, Лидерликке үйрөтүү борбору,  Медия борбору,  Жандуу бурч борбору, Америка таануу борбору, Манастаануу борбору, Этнопедагогика жана тарых борбору, «Эрк» спорт клубу жана ондогон  студенттик дебат, дискуссиялык, чыгармачыл, илимий клубдар, ийримдер иш жүргүзөт.

 

ОГПИ-

ооматы бийик ак жалын,

Колдогон дайым жаштарын

Студенттердин эркин ой жүгүртүү, сөз эркиндигин колдоо багытында «Таалим +» усулдук журналы, «Студ kg» газетасы, «Мурас» студенттик телестудиясы, «Нона» эстрадалык тобу, «Айымдар»  вокалдык тобу, «Элегия» вокалдык тобу, «Даткайым» бийчилер тобу, жана «Жаратман» чыгармачылык борбору  улуттук маданиятыбызды өркүндөтүү багытында иштерди жүгүзүүдө. Мындан сырткары спорттун 12 түрү боюнча секциялар ырааттуу түрдө иштеп келе жатат.

ОГПИ – стратегиялык мааниси жогору окуу жай

ОГПИнин билим берүү системасындагы  учурдагы ордун эске алуу менен 2013-жылы аймактык стратегиялык мааниси бар педагогикалык окуу жайлардын катарына киргизилген. ОГПИ - мекенибиздин келечеги болгон жаш муундарга мугалим - устат, ар тараптуу өнүктүрүүчү, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуучу, жан дүйнөсүнө адамгерчилик сапаттарды калыптандыруучу окуу жай.

 

ОГПИ  Кызматаштыктан интеграциялык биримдикке.

Учурда Ош  гуманитардык-педагогикалык институту менен төмөндөгү бир топ алыскы жана жакынкы чет ълкъдъгү окуу жайлар менен педагогикалык кызматташууну жүргүзүп келүүдъ:

 1. Кемерово Мамлекеттик Университети. ( КМУ)
 2. Урал Мамлекеттик  Педагогикалык Университети. (УМПУ)
 3. Синьцян Педагогикалык Университети (СПУ)
 4. Мордова Мамлекеттик Педагогикалык Университети. (ММПУ)
 5. Новосибир Мамлекеттик Педагогикалык Университети. (НМПУ)
 6. Перм  Мамлекеттик Гуманитардык Педагогикалык Университети.         ( ПМГПУ)
 7. Санк-Петербург Мамлекеттик Психология жана Социалдык иштер Институту. (СПМПжСиИ.)
 8. Щадринск Мамлекеттик Педагогикалык Университети. (ЩМПУ)
 9. НИИ Ботаника жана Фитиоинтродукция Институту. (НИИ БжФИ) (Казакстан)
 10.  Waseda  Университети (Япония). 
 11.  Польша Мамлекеттик Педагогикалык Университети. (ПМПУ).
 12. Орто Азиядагы Америка Университети. (АУЦА)
 13. Чех дыйканчылык университети
 14.  Youth  of  Osh Коомдук бирикмеси.
 15.  Агахан фонду.
 16.  ЮНИСЕФ .
 17.  USAID.
 18.  Тынчтык корпусу.

 

 

 

Алгалап чыккан жакшы аты,

Алдыга койгон максаты

ОГПИнин коом алдындагы негизги миссиясы - Билим берүүдө сапат кепилдигин камсыздоо менен коомдун өнүгүүсүнө салым кошо алган, интеллектуалдык потенциалы жогору, атаандашууга жөндөмдүү, дүйнөлүк деңгээлге интеграцияланган, педагогикалык, социалдык-экономикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик  билимдүү компетенттүү адистерди даярдоо.

 

 

 

 

 

ОГПИге тапшыруунун жолу:

1-кадам. Жалпы республикалык тестирлөөгө (ЖРТ) катталып, кошумча предметтик тесттерди туура тандап, даярданып жана сөзсүз тестирлөөгө катышуу зарыл.

2-кадам. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында министрлик бекиткен босоголук упайдан жогору упай топтоо керек.

3-кадам. ЖРТнын сертификатындагы упай менен министрлик бекиткен мөөнөттөрдө каалаган адистик/багыт боюнча конкурска катышыңыз. Конкурстагы позицияңызды ОГПИнин сайтынан (www.ogpi.kg) on-line режиминде көрүп турууга болот.

4-кадам. Конкурстун жыйынтыгында гранттык комиссия кабыл алууга сунуштаган тизмеде бар болсоңуз, документтерди тапшыруу менен өзүңүздүн тандооңузду тастыктаңыз.

 

ОГПИнин курамында азыркы кезде 6 факультет 1 колледж ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө..

 

КЫРГЫЗ-РОССИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

550300. Филологиялык билим берүү:

 • Кыргыз тили жана адабияты;
 • Орус тили жана адабияты;
 • Кытай тили.

 

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

550300. Филологиялык билим берүү:

 • Англис тили.

550400. Социалдык-экономикалык билим берүү:

 • Тарых.

540200. Социалдык иш

 

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ АДИСТИКТЕР (9, 11-кл. базасында):

032002. Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү;

050303. Чет тили.

 

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

550100. Табигый-илимий билим берүү:

 • Биология;
 • География;
 • Химия.

520800. Экология жана жаратылышты пайдалануу

 

МУЗЫКАЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

550700. Педагогика:

 • Мектепке чейинки билим берүү;
 • Башталгыч билим берүү.

550600. Музыкалык билим берүү (ЖРТ милдеттүү эмес)

530300. Психология

 

ДЕНЕ-ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

532000. Дене-тарбия (ЖРТ милдеттүү эмес)

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

550200. Физикалык-математикалык билим берүү:

 • Математика
 • Информатика

510200. Колдонмо математика жана информатика

580200. Менеджмент

 

Жогорку билим үчүн окуу мөөнөтү:

 • күндүзгү окуу үчүн - 4 жыл;  
 • сырттан окуу үчүн – 5 жыл.

ОГПИнин КОЛЛЕДЖИ

050709. Башталгыч класстарда окутуу

050704. Мектепке чейинки билим берүү

230108. Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)

050720. Дене тарбия

080501. Менеджмент (тармактар боюнча)

080106. Финансы (тармактар боюнча)

040101. Социалдык иш

 

Атайын орто кесиптик билим үчүн окуу мөөнөтү:

 • 11-класстын базасында - 1 жыл 10 ай
 • 9-класстын базасында - 2 жыл 10 ай
 • 11-класстын (сырттан) базасында - 2 жыл 6 ай

 

 

2019-2020-окуу жылындагы акы төлөмдөрдүн өлчөмдөрү

Керектелүүчү документтер:

 • Абитуриенттин арызы;
 • АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);
 • ЖРТнын сертификаты;
 • 3 х 4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;
 • Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;
 • Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

 

Биздин дарек:

Ош шаары Н.Исанов көчөсү 73,

Кабыл алуу комиссиясы 120-каб.,

Телефон: 0(3222)43567

Сайт: www.ogpi.kg,

E-mail: priem_ogpi@mail.ru

0(779) 671 963

0(778) 494 687

0(776) 906 907

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Карьера борбору
 • Образовательный научно-инновационный центр
 • Спортзал
 • Тестирлөө борбору
 • Теннис корту
 • Студенттик ашкана
 • Эл аралык билим берүү борбору
 • Банкет залы
 • Стадион
 • Карьера, практика жана маркетинг борбору
 • Студия звукозаписи
 • Клиника
 • Медпункт
 • Классы по монтажу кино и телефильмов
 • Китепкана
 • Культурно-образовательные центры
 • Аудитории для музыкальных занятий
 • Электрондук китепкана
 • Акы төлөнгөн стажировка программасы
 • Чет элдик студенттер менен иштөө борбору
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Кампустун айланасында жашоо
 • Консультация берүү кызматы
 • Футбол талаасы
 • Полные стипендии и гранты
 • Бирдиктүү тейлөө борбору
 • Чет тилдерин окутуу борбору
 • Дүйнөлүк деңгээлдеги окутуу программасы
 • Телестудия
 • Күрөш зал
 • Ноутбук (компьютер)
 • Жаштар комитети
 • Фитнес-зал
 • Заманбап инфраструктура
 • Шахмат, тогуз коргоол кабинети
 • Машыгуу залы
 • Спортивный городок с полосой препятствий
 • Жайкы волейбол аянтчасы
 • Сейил бак
 • Жыйындар залы
 • Бокс залы
 • Көчмөндөр маданият музеи

Дареги

Ош гуманитардык-педагогикалык институту Ош

Социалдык тармактар