Кыргыз-Өзбек университети

Ош

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

8957

Чет-мамлекеттик студенттер

653

Кызматкерлердин саны

588

Жатаканадагы орундар

400

Бюджеттик орундар

732

Келишимдин орточо наркы

26500

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

143

Университет тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 19-июлундагы №505-токтомуна ылайык Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи түзүлгөн. 1997-жылы 31-мартта Кыргыз Республикасынын Президентинин       №68 - Указы менен Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи Кыргыз-Өзбек университети болуп өзгөртүлгөн.

1997-жылы 30-майда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн                     №309-токтому менен К-ӨУнин Уставы бекитилген жана 2004-жылы июнь айында кайрадан бекитилген.

Ош облустук башкармалыгынын юстиция бөлүмү тарабынан Кыргыз-Өзбек университети 2004-жылдын 13-декабрында юридикалык тарап катары каттоого алынган (Күбөлүк № 477-3310-У-С).

Азыркы учурда университеттин курамында 5 факультет, 3 колледж жана 1 кесиптик лицей билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүшѳт, атап айтканда: 

 1. Каржы-экономикалык факультети;
 2. Инженердик- технологиялык факультети;
 3. Юридикалык-бажы факультети;
 4. Тарых-филологиялык факультети;
 5. Табийгый-педагогикалык факультети;
 6. Медициналык колледж;
 7. Кесиптик колледж;
 8. Ала-Бука кесиптик колледжи
 9. Кесиптик лицей

Билим берүү программалары 15 кафедранын жана 13 предметтик бирикмелердин профессордук-окутуучуларынын күчү менен ишке ашырылат.

Окуу процессин сапаттуу уюштуруу, окутуу жана профессордук-окутуучулар курамынын жана студенттердин билимин ѳркүндѳтүү үчүн керектүү болгон шарттарды түзүү максатында дагы башка структуралык түзүмдѳр иш алып барышат:

 1. Окуу департаменти;
 2. Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты департаменти;
 3. Эл аралык байланыштар жана инвестиция департаменти;  
 4.  Мамлекеттик тил жана социалдык-маданий иштер бөлүмү;
 5. Административдик-чарба департамент;
 6.  7 илимий-изилдѳѳ борборлорунун башын бириктирген «Инновациялык технологиялар» илимий-изилдѳѳ институту;
 7. 2 адистик боюнча Диссертациялык Кеңеш;
 8. Илим бөлүмү;
 9. Аспирантура бөлүмү;
 10.  Китептерди даярдоо борбору (Өзбек мектептери үчүн).

         Бүгүнкү күндө университеттин кафедра жана бирикмелеринде 368 ПОЖ эмгектенишет. Алардын ичинен  илимдин докторлору, профессорлор – 9, илимдин кандидаттары, доценттер - 61;

 Азыркы учурда университетте 22 багыттар жана 27 адистиктер боюнча 8957 студент билим алышат.

Университет 7 окуу имаратынан туруп, анда 2 чоң актылык зал (360кв.м), 2 конференц зал (156кв.м), 70 лекциялык зал (5040 кв.м), 134 практикалык-семинардык кааналар (4824 кв.м), 59 илимий-окуу лабораториялык кааналар (2124 кв.м), 2 спорт зал (552кв.м), 56 компьютердик класс, 2 мультимедиялык каана, 45 интерактивдүү доска, 18 тигүү цехи, 1 турмуш-тиричилик техникаларын оңдоочу мастерская, 1 окуу-чачтарач салону, 2 авто-машыктыргыч класс, 2 спорт аянтчасы жана 1 спорттук манеж бар.

Окуу жараянын уюштуруу жана башкаруу үчүн AVN маалыматтык системасы ишке берилген жана толук автоматташтырылган.

Кыргыз-Ѳзбек университети табигый-техникалык жана социалдык-гуманитардык илимдеринин актуалдуу проблемаларынын үстүндѳ 10 багыт боюнча илимий-изилдѳѳ иштери жүргүзүлүп жатат.

2012-жылы КРнын ББжИМ менен макулдашып КѲУнун Окумуштуулар кеңешини чечими менен «Инновациялык технологиялар» илим изилдѳѳ борбору илимий-изилдѳѳ ишмердүлүгүн жүргүзүп келет.

ИИИнин курамында 7 илим изилдѳѳ борборлору иш алып барат: «Табигый таш», «Альтерэнорго», «Формалуу кийим», «Ѳткѳѳл экономика», «Ѳзгѳчѳ кырдаалдар медицинасы», «Педагогика жана окутуунун инновациялык технологиялар» жана «Маалымат технологиялары».

Университеттин таланттуу студенттеринин башын кошкон «Маданий-эстетикалык борбор» иштейт. Бул борбордун алдында «Комуз», «Ыр», «Улуттук бий» ийримдери, «Мурас» фольклордук ансанбли, «Ак бийке» бийчилер тобу, «Даткайым» бийчилер тобу, «Достук планетасы» студенттик гезити, «Гранит» студенттик телестудиясы уюшулган.

Университетте Мамлекеттик тилди ѳнүктүрүү  борбору, Манас таануу борборлору, Чыңгыз Айтматов таануу борбору жана ийрими, Англис ресурстук борбору, Славян маданий борбору, Өзбек маданий борбору, Акыл ордо ийрими, Жаш калемгерлер ийрими жана спорттун түрлѳрү боюнча спорттук сециялар бар.

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Автоунааны оңдоону үйрөтүү борбору
 • Классы по монтажу кино и телефильмов
 • Спортзал
 • Карьера борбору
 • Синхрон котормо менен жабдууланган жыйындар залы
 • Студенттик ашкана
 • Тестирлөө борбору
 • Стадион
 • Медпункт
 • Клиника
 • Культурно-образовательные центры
 • Китепкана
 • Кампустун айланасында жашоо
 • Стоматология илимий клиникалык базасы
 • Дүйнөлүк деңгээлдеги окутуу программасы
 • Электрондук китепкана
 • Заманбап инфраструктура
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Машыгуу залы
 • Футбол талаасы
 • Жайкы волейбол аянтчасы
 • Клиникалык базалар
 • Жыйындар залы
 • Күрөш зал
 • Көчмөндөр маданият музеи
 • Фитнес-зал
 • Образовательный научно-инновационный центр
 • Шахмат, тогуз коргоол кабинети
 • Оюн аянтчасы
 • Сейил бак
 • Банкет залы
 • Плац
 • Студия звукозаписи

Дареги