Кыргыз-Түрк "Манас" университети

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

5825

Чет-мамлекеттик студенттер

876

Кызматкерлердин саны

966

Жатаканадагы орундар

1380

Бюджеттик орундар

5825

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

179

Университет тууралуу

 

 

Университеттин курулушу жана статусу: Кыргыз-Түрк “Манас” университети эки боордош өлкө – Түркия Республикасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөттөрү тарабынан 1995-жылдын 30-сентябрында кол коюлган келишимдин негизинде Кыргызстандын борбору – Бишкек шаарында курулган өзгөчө статустагы эл аралык мамлекеттик университет болуп саналат.

Университеттин миссиясы – Өз тармагында мыкты, өзүнө болгон ишеними жогору, орток маданий баалуулуктар алкагында улуттук аң-сезим, адеп-ахлактык принциптерге жана жалпы дүйнөлүк баалулуктарга ээ болгон, коомдун алдында жооптуу, заманбап, эл аралык деңгээлде иштей алчу адистерди даярдоо жана дүйнөлүк илимге салым кошуу.

Университеттин концепциясы – Академиялык иштер жана коомго көрсөтүлгөн кызматтар аркылуу түрк дүйнөсүнө жана жалпы адамзатка салым кошкон эл аралык деңгээлде абройлуу жана дүйнөгө таанылган университет болуу.

Университеттин максаттары: Тажрыйбалуу адистерди даярдоо, Болонья процессине шайкеш болуу, билим берүүдө ийкемдүүлүк, студентке багытталган окутуу, ички жана тышкы өнөктөштөр менен таасирдүү мамиле жана өнүмдүү кызматташтык түзүү, технологияга таянган билим берүү, эл аралык университеттердин рейтингдеринде татыктуу орун алуу.

Студенттик шаарча: Тянь-Шань тоолорунун этегиндеги Бишкек шаарында орун алган жана Орто Азия аймагындагы өнүккөн кампустардын бири болуп эсептелген студенттик шаарчабызда бейпилдик жана тынчтык ичинде көп улуттун өкүлдөрү жашашат. Кампусубузда студенттерге жана кызматкерлер үчүн окуп-иштөө үчүн бардык шарттар  түзүлгөн.

Окутуу тили: Университетте окутуу кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Ошондой эле тил үйрөтүү боюнча даярдоо курсунда студенттер орус, англис жана кытай тилдерин да  үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кээ бир даярдоо багыттарында окутуу англис тилинде жургүзүлөт.

Окутуу шарты: Университетте окутуу толугу менен акысыз жүргүзүлөт. Ошондой эле студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, аларга жатакана, тамак-аш жана окууда жетишкен студенттерге стипендия берилет.

Студенттер: Университетибизде 14 өлкөдөн келген 5821 студент бейпилдик, ынтымак, достук жана биримдик чөйрөсүндө сапаттуу билим алып, ар кыл улуттук жана эл аралык уюм/мекемелерде окуу-өндүрүштүк практикадан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.            Бүтүрүүчүлөрүбүз: Бүгүнкү күнгө чейин жогорку жана ЖОЖдон кийинки билим берүү программалары боюнча окуусун бүтүргөн студенттердин саны 8382ни түзөт. Бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөнүн 5 континентинде жайгашкан 43 мамлекетте үзүрлүү иштеп жатышат. Алардын 72%ы өзүнүн адистиги боюнча, 28%ы адистигине шай­кеш келген багыттарда эмгектенип келишет. Университетибиздин бүтүрүүчүлөрү окуу жайыбызда өздөштүргөн билими менен эл аралык эмгек рыногунда атаандаша алышат.

Студенттик кеңеш: Университеттин жетекчилиги менен тыгыз бай­ла­нышта жана кызматташтыкта болгон Студенттик кеңеш сту­дент­тер ортосундагы биримдик жана достук мамилелеринин түзүлү­шүн­дө маанилүү роль ойнойт. Илим, билим, маданият, спорт ж.б. жаатындагы студенттик клубдарыбыз студенттердин өз оюн ачык айта билүүсүндө жана өздөрү кызыккан тармактар боюнча жөндө­мдүүлүктөрүн  өркүндөтүүсүндө өтө натыйжалуу болуп саналат.

Академиялык түзүмдөрүбүз: Университетибиздин студенттери 1 кесиптик билим берүү колледжи, 9 факультет, 3 жогорку мектеп жана 2 институтка караштуу 10 орто кесиптик программа, 41 бакалавр, 26 магистратура жана 12 докторантура программалары боюнча билим алууда.

Академиялык кызматкерлер: Университетте 6 өлкөдөн келген 380 квалификациялуу окутуучу иштейт. Университеттин окутуучулары өз тармагы боюнча жүргүзгөн илимий иштери жана жарыялаган илимий эмгектери  менен дүйнөлүк илимге өз салымын кошуп келүүдө.

Административдик-техникалык кызматкерлер: Университетте 300дөн ашуун административдик-техникалык кызматкер окуу-тарбия иштеринин административдик-техникалык жагынан колдоо көрсөтүп, иштеп келет. Университеттин бардык кызматкерлери студенттер менен тыгыз иштешип, аларга үй-бүлөдөгүдөй жылуу атмосфераны жаратууда.

Материалдык-техникалык база: Университет эки кампус, 85 га., 24 имарат, 81 лаборатория, 164 дарскана, 14 жыйындар залы жана конференц-зал, 118.131 чарчы метрдик жабык аянт, 11 ашкана жана буфет-кафетерий, 2 ачык жана 1 жабык спорт комплекси, 3 студенттер жатаканасы, 3 китепкана жана 5 окуу залы менен Орто Азия аймагындагы заманбап кампуска ээ болгон алдыӊкы жогорку окуу жайы болуп саналат.    Иш-чаралар: Университетте жыл сайын эл аралык илимий иш-чаралар өткөрүлүп, анда дүйнөнүн ар түрдүү университеттеринен келген окумуштуулар Орто Азиядагы кесиптештери менен жолугушуп, академиялык деңгээлде пикир алышуусу жана орток илимий иштерди жүргүзүүсүнө жол ачабыз. Ошондой эле студенттер менен академиялык жана административдик кызматкерлер катышкан маданият, искусство жана спорт тармагындагы иш-чараларды өткөрөбүз.

Коомчулук менен байланыш: Университет академиялык жаат­та­гы бай тажрыйбасын коомго сунуштайт. Бул өңүттө университет ке­ңеш берүү кызматтары, түркчө ж.б. чет тилдерди үйрөтүү, сер­ти­фи­­каттуу окуу курстары, кесиптик тажрыйбаны өркүндөтүү бо­юн­ча курстар, корпоративдик потенциалды өнүктүрүүчү иш-чаралар, эл аралык тажрыйбаны алмашуу, долбоорлор боюнча бир­ге­лешкен иш-аракеттерди ийгиликтүү түрдө жүзөгө ашырып жатат.

Эл аралык кызматташтык: Башка университеттер менен ар түрдүү багытта кызматташууга даяр болгон университетибиз Түркиядагы ж.б. дүйнөлүк университеттер жана мекемелер менен 200гө жакын кызматташтык келишимин түзгөн. Студенттердин жана окутуучулардын алмашуусуна, ошондой эле биргелешкен иш-чаралардын өткөрүлүшүнө мүмкүнчүлүк берген университети­бизде азыркы учурда башка университеттер менен ар түрдүү багытта көп санда илимий долбоорлор жүргүзүлүп жатат. Айрыкча университетте илимий жыйындар уюштурулуп, анда изилдөө­чүлөр үчүн түрк цивилизациясынын бешиги болгон Орто Азияга таандык изилдөө тармактарында иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Абитуриенттерди кабыл алуу: Университетке абитуриенттер Кыргызстан, Түркия жана түрк тилдүү мамлекеттерден кабыл алынат. Кыргызстандагы абитуриенттерди кабыл алуу процедурасы быйыл Кыргызстандагы ЖРТнын жыйынтыктарынын негизинде өткөрүлөт. Ал эми Түркиядан абитуриенттер ТРсынын Студенттерди таңдоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан уюштурулган сынактын жыйынтыктары боюнча кабыл алынат. Кыргызстан жана Түркиядан сырткары башка түрк тилдүү жана боордош мамлекеттерден абитуриенттерди кабыл алуу процедурасы ректорлук тарабынан түзүлгөн “Түрк тилдүү жана боордош мамлекеттерден абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын” координаторлугунда өткөрүлөт.