"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

Чет-мамлекеттик студенттер

Кызматкерлердин саны

265

Келишимдин орточо наркы

30000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

130

Университет тууралуу

Кыргызстан Эл аралык Университети 1993-жылдын 11-мартындагы Кыргыз Республикасынын Президентинин № УП-74 Жарлыгы менен түзүлгөн жана эл аралык  статуска ээ жогорку окуу жай болуп эсептелинет.

Университеттин түзүүчүлөрү болуп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, университетин калыптанышына АКШ нын Сан-Франциско мамлекеттик университети өз жардамын кошкон.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1998-жылдын 30-декабрындагы Жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 8-февралындагы  №74-Токтому менен университетке дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгуу максатында автономдук өзүн-өзү башкаруучу университет статусу берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 12-февралындагы №53- Токтомуна ылайык курамына ар кандай деңгээлдеги билим берүүчү, илимий жана өндүрүштүк  мекемелерди камтыган "Кыргызстан Эл аралык Университети" окуу-илимий-өндүрүштүк комплекси Академиялык концорциуму болуп кайра түзүлгөн.

Учурда университетте европалык-америкалык структуранын негизинде уюштуруу түзүмү киргизилип, структуралык бөлүмдөрдүн автономдуулугун жана билим берүү жана илим  тармактарында максималдуу активдүү иш жүргүзүүгө арналган. 

"Кыргызстан Эл аралык Университети" ОИӨК нин учурдагы модели заманбап чакырыктарга максималдуу жооп берип, билим берүү, илимий, өндүрүштүк багыттагы мекемелер бири-биринин потенциалын торлуктоого жана сапатын ар дайым күчөтүүгө арналган.

Кыргызстан Эл аралык Университети  активдүү эл аралык ишмердүүлүктү жүргүзүп, билим берүү жана илимий изилдөөлөргө инновациялык усулдарды киргизип, билим берүүнүн ааламдашуу тенденциясын өнүктүрүүдө, чет мамлекеттердин университеттери жана уюмдары менен кызматташтыкты кеңейтүүдө.

"КЭАУ" ОИӨК төмөнкүгөргө мүчө:

 • Университеттер жана колледждердин бүткүл дүйнөлүк ассоциациясы (WAUC),
 • Европа с ассоциациясы (EUA),
 • Ислам дүйнөсү университеттеринин федерациясы (FUIW),
 • Транснационалдык билим берүүнүн глобалдык альянсы (GATE),
 • Эл аралык билим берүүнүн Европа ассоциациясы (EAIE),
 • Жибек жолу Евразия университеттеринин концорциуму (ESRUC),
 • ЮНЕСКОнун алдындагы университеттердин эл аралык ассоциациясы,
 • Түрк тилдүү мамлекеттердин университеттеринин биримдиги,
 • MUCIA Жакынкы Европа мамлекеттердин университеттеринин кызматташтыгы,
 • Медициналык билим берүү боюнча Европа ассоциациясы (АМЕЕ),
 • Медициналык билим берүү илим юоюнча фонд (FAIMER).

"КЭАУ" ОИӨК төмөнкү сыйлыктарга ээ:

 • Билим берүү тармагындагы "Сапаттын алтын жылдызы" эл аралык сыйлыгы, Женева шаары (Швейцария).
 • Европа стандарттарына ылайык билим берүүнүн жогорку сапатына жетишкендиги үчүн "Европалык сапат", Варна шаары (Болгария). 
 • Активдүү ишмердүүлүгү, жогорку сапаттагы иши үчүн «ПЛАТИНА» категориясынын эл аралык сыйлыгы, Лондон шаары, 2007.

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Культурно-образовательные центры
 • Спортзал
 • Полные стипендии и гранты
 • Студенттик ашкана
 • Дүйнөлүк деңгээлдеги окутуу программасы
 • Стадион
 • Ноутбук (компьютер)
 • Клиника
 • Заманбап инфраструктура
 • Китепкана
 • Юридическая клиника
 • Электрондук китепкана
 • Бүтүрүүчүлөр менен байланышуу борбору
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Чет элдик студенттер менен иштөө борбору
 • Футбол талаасы
 • Консультация берүү кызматы
 • Чет тилдерин окутуу борбору
 • Клиникалык базалар
 • Фитнес-зал
 • Карьера борбору
 • Маданий жана билим берүү борбору
 • Карьера, практика жана маркетинг борбору
 • Медпункт

Дареги

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар