Эл аралык медициналык жогорку мектеби

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

3406

Чет-мамлекеттик студенттер

3406

Кызматкерлердин саны

427

Жатаканадагы орундар

2000

Бюджеттик орундар

-

Келишимдин орточо наркы

210000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

-

Университет тууралуу

Эл аралык жогорку медициналык мектеп ата мекендик жогорку окуу жайлардын арасында атаандаштыкты жогорулатуу жана билим берүү системасын реформалоо стратегиясынын алкагында 2003-жылы түзүлгөн. ЭЖММди түзүүдө негизги басым медициналык билим берүү чөйрөсүндө атаандаштык потенциялга жана кадрларды даярдоодо жогорку сапатка ээ болгон заманбап окуу жайын курууга багытталган.

Миссия

Бийик моралдык-этикалык сапатка ээ, атаандаштыкка жөндөмдүү жогорку квалификациялуу дарыгерлерди даярдоо, билим берүүдө, илимде жана клиникада саламаттыкты сактоонун дүйнөлүк стандарттарын жана жаңы технологияларды интеграциялоо жолу менен азиа чөлкөмүндөгү калктын саламаттыгын жакшыртуу.

Келечекте

ЭЖММ Азияда медициналык билим берүү боюнча алдыңкы лидерлердин бири болот. Биздин студенттер, окутуучулар жана бүтүрүүчүлөр бейтаптын кызыкчылыгын биринчи орунга коюу менен коомго кызмат кылган, жаңыча тажрыйбалар жана изилдөөлөр аркылуу дайыма кесиптик чеберчилигин жакшыртууга умтулган, сапаттуу медициналык жардам берүү жана ачык-айкындуулук принциптерин карманган лидерлерге айланат.

Максаттары

 • Медицинанын жана саламаттыкты сактоонун бардык тармактары боюнча кесипкөй адистерди даярдап чыгаруу.
 • Жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун муктаждыктарына көмөктөшүүнү жогорулатуу.
 • Бейтаптын укугун коргоо жана медициналык жардамга болгон мүмкүнчүлүктүн теңдүүлүк принцибин сактоо.
 • Кесипкөйлүк жана лидерлик сапаттарды көтөрмөлөө.
 • Инновациялык жана илимий изилдөөлөр аркылуу инсандык жана кесиптик сапатты дайыма өстүрүүгө түрткү берүү.

Кыргызстан үчүн жана жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү үчүн мындай уникалдуу жогорку окуу жайды түзүү идеясынын башында эле студенттерди окутууда даяр схемалардан баш тартуу жана окутуунун технологияларынын жана жогорку окуу жайдын иштөө принциптеринин талаптарына туура келген натыйжалуу жолду тандап алуу максатында ата мекендик жана эл аралык тажрыйбалар тыкыр электен өткөрүлгөн.

ЭЖММдин адистери тарабынан административдик-уюштуруу, окуу-усулдук багыттар боюнча абдан чоң иштер жүргүзүлдү. Барыдан мурда ата мекендик жана чет өлкөлүк окутуу программаларына анализдер жүргүзүлдү, Кыргызстандан жогорку медициналык билим алууга кызыккан чет элдик жарандардын муктаждыктары, ошондой эле медициналык билим берүү боюнча эл аралык уюмдардын стандарттары жана чет элдик кесиптик ассоциациялардын талаптары изилденди. Негизги көңүл чет элдик студенттерди окутуу боюнча болуп келген оң жана терс тажрыйбаларга анализ жасоого бурулду.

Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында уюштуруу жана окутуу ишмердигинде алдыңкы технологияларды колдонуу менен медициналык кадрларды даярдоодогу мыкты ата мекендик тажрыйбаны уланта турган жогорку окуу жай түзүлдү. Окутуу процессиндеги билим берүү программасы жана негизги принциптер ата мекендик адистерден, тиешелүү структуралардан, ошондой эле чет элдик уюмдар тарабынан колдоого алынып, макулдашылып түзүлдү. ЭЖММ медициналык билим берүү жаатындагы алдыңкы эл аралык уюмдарда каттоодон өткөн:

 • Бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо Уюму (WHO),
 • Медициналык билим берүүнү жана илимди өнүктүрүү фонду (FAIMER),
 • Европалык система боюнча биомедициналык жана медициналык илимдер чөйрөсүндө PhD программасын түзүү уюму (ORPHEUS),
 • Европадагы медициналык билим берүү ассоциациясы (АМЕЕ),
 • Кыргыз Республикасындагы медициналык жогорку окуу жайлар ассоциациясы,
 • Европадагы медициналык мектептердин ассоциациясы (AMSE),
 • Медициналык билим берүүнүн азиалык ассоциациясы (AMEA),
 • Жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча агенттиктердин эл аралык тармагы (INQAAHE).

Бүгүнкү күндө Эл аралык жогорку медициналык мектеп эл аралык деңгээлдеги билим берүү программа менен студенттерди окутуп жаткан жана инфраструктурасы өнүккөн заманбап жогорку окуу жай болуп саналат.

ЭЖММ ишке ашырып жаткан негизги билим берүүчү программа болуп “Дарылоо иши” 560001 адистиги боюнча дипломго чейинки адистерди даярдоо эсептелет. Программа 12 жылдык базалык билими бар чет элдик жарандардан кабыл алынган абитуриенттер үчүн иштейт. Окутуу тили  – англис тили. Окутуу формасы – күндүзгү.

Дипломдон кийинки билим берүүдө 6 багыт боюнча ординатура каралган, алар: "Педиатрия", "Хирургия", "Терапия", "Акушерчилик-гинекология", "Травматология жана ортопедия", "Жалпы практика дарыгери". Окутуу англис жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Окутуу формасы – күндүзгү.

ЭЖММ пилоттук окуу жай болуп эсептелинет, ал Tempus Европалык Союзунун долбоору менен биргеликте “Коомдук саламаттык сактоо” адистиги боюнча окуу жайдан кийинки билим берүү программасын ишке ашырат, (PhD) философия илимдеринин доктору илимий даражасы ыйгарылат. 2014-жылдан бери бул программа ЭЖММде ийгиликтүү иштеп жатат, окутуу англис жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Окутуу формасы - күндүзгү.

ЭЖММде негизинен чет өлкөлүк жарандар окушат: Индия, Пакистан, Түштүк Корея, Афганистан, Англия, Непал, Бангладеш, Мальдив жана башкалар. Окутуу англис тилинде жүргүзүлөт. Азыркы учурда ЭЖММде 3500дөн ашуун студент окуп жатат. Бул деген биздин медициналык окуу жайдын кеңири таанымалдыгын жана билим берүүнү экспорттоо боюнча келечеги жакшы экендигин тастыктайт.

ЭЖММдин структурасы медициналык билим берүү мекемелери үчүн эл аралык стандарттарга шайкеш келген принциптер боюнча түзүлгөн. Медициналык мектептин структурасынын мындай түзүлүшү ЭЖММдин кызматкерлери, профессорлор-окутуучулар курамы жана студенттери үчүн ачык-айкындуулук, академиялык чынчылдык принциптеринин негизинде ички жана тышкы саясатты жүргүзүүсүнө ыңгайлуу.

Жогорку жана дипломдон кийинки билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн базалык жогорку кесиптик билими, окумуштуулук жана илимий даражасы бар кесипкөй кадрлар менен камсыздалган. Академиялык мобилдүүлүк программасы жана профессорлордун-визитинги кеңири жайылтылган, бул ЭЖММдин студенттерине эл аралык деңгээлдеги алдыңкы адистерден билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзөт.

ЭЖММ билим берүү сапатынын жогорку деңгээлин камсыздай турган окуу-клиникалык базага ээ. Андан сырткары бардык керектүү эмеректер жана техникалар менен жабдылган окуу корпустары, окуу-лабораториялык комплекстери бар. ЭЖММ бир катар Кыргыз Республикасынын алдыңкы дарылоо-алдын алуучу мекемелери менен кызматташып, алар менен өз ара пайдалуу ижара жөнүндө келишимдерди түзгөн. Мындан сырткары ЭЖММдин заманбап көп профилдүү клиникасы бар. «Vedanta» медициналык клиникасы заманбап жана эл аралык деңгээлде калкка медициналык жардам көрсөтүү үчүн түзүлгөн. Клиника бардык мамлекеттик, эл аралык стандарттарга жана заманбап медицинанын талаптарына жооп берет. Акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен жабдылган, анда жогорку квалификациялуу адистер иштешет.

ЭЖММ ачылып, иштеп баштагандан бери дарыгер адистиги боюнча дипломду 2500дөн ашык бүтүрүүчүлөр алышты. ЭЖММдин бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн мекендеринде MCI жана PMDC сынактарын ийгиликтүү тапшырышып, алган адистиктери боюнча Индия, Пакистан, Австралия, Англия жана башка өлкөлөрдө иштеп жатышат. Ошондой эле ЭЖММдин бүтүрүүчүлөрү Флорида Эл аралык университетинин, Гронинген университетинин ж.б. аспирантураларында окуп жатышат.

Интернатураны аяктагандан кийин дээрлик 100% бүтүрүүчүлөр Индиянын медициналык мекемелерине ишке орношкон, алар ар түрдүү адистиктер (кардиология, нейротравма, терапия, хирургия, ж.б.) боюнча иштеп жатышат.

Жалпысынан 15 жылда ЭЖММдин окутуучулар-профессорлор курамы жана кызматкерлери тарабынан университеттин сапаттык жактан өсүп-өнүгүүсү үчүн чоң иштер аткарылды.

 

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Спортзал
 • Студенттик ашкана
 • Стадион
 • Клиника
 • Китепкана
 • Окутуу-дарылоо-илимий медициналык борбору
 • Электрондук китепкана
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Чет тилдерин окутуу борбору
 • Клиникалык базалар
 • Заманбап инфраструктура
 • Аудитории для музыкальных занятий
 • Бүтүрүүчүлөр менен байланышуу борбору
 • Чет элдик студенттер менен иштөө борбору

Дареги

Эл аралык медициналык жогорку мектеби Бишкек

Социалдык тармактар