Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

17000

Чет-мамлекеттик студенттер

470

Кызматкерлердин саны

1900

Жатаканадагы орундар

1716

Бюджеттик орундар

1446

Келишимдин орточо наркы

30000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

110

Университет тууралуу

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин негиздөөчүсү - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. КУУда жалпы жетекчиликти Окумуштуулар кеңеши, ал эми түздөн-түз ректор ишке ашырат. 

2017-жылдын 30-майынан бери КУУну профессор Канат Садыков жетектейт.

Ж.Баласагын атындагы КУУнун миссиясы  - улуттук жана дүйнөлүк стандарттардын талаптарына жооп берген адистерди даярдоодо флагман болуу.   

Улуттук университет КМШ тармактык университеттер консорциумунун, Евразия университеттер ассоциациясынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. Макулдашууларга ылайык Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы, Корея Республикасы, Жапон мамлекети, Франция Республикасы, Польша Республикасы, Түркия Республикасы ж.б. менен кызматташат. КУУнун студенттери жогоруда аталган долбоорлордун чегинде чет өлкөлөрдө окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Эгемен Кыргызстандын көптөгөн белгилүү инсандары: мамлекеттик жетекчилер, көрүнүктүү коомдук-саясий ишмерлер, илим жана маданият ишмерлери – КУУнун ар кайсы жылдардагы бүтүрүүчүлөрү өз эмгек жолдорун биздин университеттен башташкан. Буга мисал белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмерлер: Т.У. Усубалиев, К.Н. Кулматов, К.М. Молдобаев; Р.И. Отунбаева, Садыков К.Ж., Сариев Т.А., Шыкмаматов А., Салянова А., Жамашева В., Абдиев К., Абдылдаев М.Ю., Т. Бакир уулу, Батырбеков А., Жээнбеков Р., Иманалиев К.,   Калматов А., Осмонов К., Осмоналиев К., Текебаев О.Ч., Турсунбеков Ч., Тологонов Р.,  Эрматов Э. ж.б..; КРдин УИА академиктери, ири окумуштуулар: Жамгырчинов Б., Оторбаев К., Иманалиев М., Юнусалиев Б., Карасаев К., Табышалиев С., Токтомышев С., Эркебаев А., Жоробекова Ш., Жайнаков А., Какеев А.Ч., Плоских М.В., Орузбаева Б., Борубаев А., Акматалиев А., Шаповалов В.И. ж.б.

 2018-жылдын апрель айында КУУнун «510100 - Математика», «550700 - Педагогика», «531000 - Филология» багыттары боюнча бакалаврларды даярдоо боюнча билим берүү программалары КР ЖОЖдорунун көзкарандысыз рейтингин жүргүзүүгө катышкан. Жыйынтыгында  «510100 Математика» багыты боюняа билим берүү программасы – 1-орунга, «550700 Педагогика» - 3 орунга, ал эми «531000 Филология» - 3 орунга ээ болушкан.

КУУ 150дөн ашуун билим берүү программалары жана илим тармактары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Алар:

 • Бакалаврларды даярдоо 53 багыт боюнча;
 • Жогорку кесиптик билим берүү боюнча адистерди даярдоону  5 адистик боюнча;
 • Ченемдик окуу мөөнөтү 2,5 жыл болгон жогорку кесиптик адистерди тездетилген программа боюнча кайра даярдоо программасы боюнча 4 билим берүү программалары;
 • 43 багыт боюнча  магистрлерди даярдоо;
 • 15 адистик боюнча орто кесиптик билим берүү боюнча адистерди даярдоо;
 • Аспиоранттар менен докторанттарды илимдин 15 тармагы боюнча жана 73 илимий адистик боюнча даярдоо.

КУУ барды кишке ашырылуучу билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнүн аттестациясынан өттү. 

2019-жылдын 1-январына көзкарандысыз аккредитация процедурасынан 15 магистрдик программа, 9 орто кесиптик билим берүү программасы (Ж.Баласагын ат. КУУнун Ош шаарындагы колледжи) жана 1 орто жалпы билим берүү программасы өттү. 

КУУнун алдында илимдин 15 тармагы жана 73 илимий адистиктер боюнча аспиранттар менен докторанттарды даярдоо боюнча 7 диссертациялык кеңеш иштейт, алар – фика-математикалык, педагогикалык, экономикалык, юридикалык ж.б. 

Ж. Баласагын ат. КУУда окутуу мамлекеттик(кыргыз тили) жана расмий(орус) тилдеринде жүргүзүлөт. Айрым дисциплиналарды окутуу Чет тилдер факультетинде, Эл аралык мамилелер факультетинде, Кыргыз-Европа факультетинде, Кыргыз-Кытай факультетинде, экономика факультетинде, кадрларды кайра даярдоо квалификацияны жогорулатуу факультетинде чет тилдеринде: ангис, француз, немец, кытай тилдеринде жүргүзүлөт.   

Ж.Баласагын ат. КУУда Тилдерди окуп-үйрөнүү борбору иштейт, анда чет элдик жарандар факультеттерде, магистратура менен аспирантурада жана КРдин дагы башка ЖОЖдорунда окуу максатында кыргыз жана орус тилдерин окуп үйрөнүшөт. Тилдер борборунда Кытай Эл Республикасынан, Корея Республикасынан, Түркия Республикасынан, АКШдан, Улуу Британиядан, ошондой эле Латын Америкасы менен Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн келген угуучулар окушат.

 Жыл сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу гранттык орундардын квотасына ылайык Ж. Баласагын ат. КУУ 500 жакын ар түрдүү багыттагы адистиктерге даярдоого гранттык орун алып турат. Абитуриенттерди жалпы республикалык тестирлөөнүн орточо баллы гранттык орунга (бюджеттик)193 баллды жана бюджеттен тышкаркы орунга 157 баллды түзөт.

 Окуу үчүн төлөм алган билимдин деңгээлине жараша  - 24 000 сомдон 60 000 сомго чейин.

 КУУда окугандардын жалпы контингенти билим берүүнүн бардык деңгээлднри боюнча 2019-жылдын 1-январына 17 000 адамды түзөт, алар: 

 • Жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча (бакалавриат, специалитет) - 13100 адам.
 • Жогорку кесиптик билим берүү программалары боюнча (магистратура) – 900 адам
 • Орто кесиптик билим берүү программалары боюнча (колледждер) – 2800 адам
 • ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү программалары боюнча  - 200 адам

Азыркы учурда КУУда жакынкы жана ыраакы чет өлкөлөрдөн студенттер окуйт: Казакстан Республикасынан, Россия Федерациясынан, Азербайжан Республикасынан, Кытай Эл  Республикасынан, Тажикстан Республикасынан, Түркменстандан, Туркия Республикасынан, Өзбекстан Республикасынан, Кореядан.

КУУнун окуу процессин уюштурууга  1900 окутуучу тартылган, алардын ичинен 1 630 (86%) штаттагы окутуучулар, алардын ичинен 121 (7%) – илимдин доктору, 525 (32%) – илимдин кандидаты, 90 (6%) – профессор, 362 (22%) – доцент жана 6 (0,5%) PHD академиялык даражасы менендер. Окутуучулук-профессордук курамдын жалпы саны, окумуштуулук (академиялык) даражалары менен  652 (40%) адамды түзөт.

КУУнун илимий китепканасынын жалпы фонду 8 абонемент жана 10 окуу залдарында  952 692 нусканы түзөт, алардан:

 • 371 461 нуска китеп окуу адабияты
 • 512 468   нуска китеп илимий адабияттар
 • 64 436  нуска китеп  көркөм адабияттар
 • 4 327 нуска китеп электрондук басылмалар, алар http://lib.knu.kg/, жана www.kyrlibnet.kg. сайттарда жайгашкан.

Илимий китепкананын фондунун тилдик курамы:

 • 53 037  нуска китеп кыргыз тилинде
 • 833 146  нуска китеп орус тилинде
 • 66 509  нуска китеп чет тилдеринде.

Керек учурларда окуу-методикалык материалдар тираждалып же электрондук түрдө таркатылат.  

Ж. Баласагын ат. КУУнун өнүккөн социалдык инфраструктурасы бар, ага профилакторий, студенттик бетапкана, медициналык пункт, ар бир окуу имаратында ашканалар, кафетерий, спорт курулмалары, аянтчалар, залдар ж.б. камтылган.   Мындан тышкары ,окутуучуларга жана башка жактан келген студенттерге университеттин №11, №9, №5, №7 жатаканаларынан орун берилет.  

Студенттерге социалдык-экономикалык колдоо көрсөтүү максатында: 1,2,3-топтогу майып студенттерге, тоголок жетим студенттерге «Ж. Баласагын ат. КУУнун келишимдик негизде окуп жатканстуденттерге социалдык колдоо көрсөтүү жөнүндөгү жобого» ылайык финансылык жана  башка жардам көрсөтүлөт. 

КУУда билим алуудагы артыкчылыктар төмөкүлөр: 

 • Индивидуалдуу билим берүү траеториясын калыптандыруу;
 • Эл аралык жана алмашуу программаларында, тилдик стажировкаларга катышу мүмкүндүгү;
 • Потенциалдуу жумуш берүүчүлөр менен практика учурунда жана жыл сайын өткөрүлүүчү вакансиялар жарманкесинде таанышуу мүмкүндүгү;
 • Илимий, практикалык конференцияларды, семинарлар менен олимпиадаларды уюштуруп, даярдоого катышу;
 • Чет тилдерин тереңдетип окуп үйрөнүү (түрк, кытай, корей, япон ж.б. тилдерди).

Биздин дарек:

720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,  Фрунзе көчөсү - 547

Телефон: +996 (312) 32-33-94,

Факс: +996 (312) 32-32-21,

E-mail: info@university.kg

Web-сайт:

Ош шаарындагы колледждин почта дареги, телефону, факс, е-mail, веб-сайты:

714000? Кыргыз Республикасы,  Ош шаары,  Моминов көч. - 148,

Телефон менен факс: +996 (3222) 2-11-52

E-mail: epf.knu@mail.ru,

Web-сайт: https://www.knuosh.kg.

КУУнун кыскача тарыхы:

■ 1932 - 1951: М.В.Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институт   

■ 1951 - 1972: Кыргыз мамлекеттик университети         

■ 1972 - 1982: СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз  мамлекеттик университети  

■ 1982 - 1993: СССРдин 50 жылдыгы атындагы Эмгек Кызыл туу ордендүү Кыргыз мамлекеттик университети  

■ 1993 - 2002: Кыргыз мамлекеттик улуттук университети

■  2002-жылдан тарта: Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.

 

* * *   

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Спортзал
 • Студенттик ашкана
 • Клиника
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Футбол талаасы
 • Чет тилдерин окутуу борбору
 • Бокс залы
 • Күрөш зал

Дареги

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Бишкек

Социалдык тармактар