Укук, бизнес, билим берүү академиясы

Жалал-Абад

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

1925

Чет-мамлекеттик студенттер

6

Кызматкерлердин саны

78

Жатаканадагы орундар

100

Келишимдин орточо наркы

26360

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

160

Университет тууралуу

Укук, бизнес, билим берүү академиясы - баардык кызыктар тараптардын талабын канааттандыруучу, жогорку комперенциялуу кадр потенциалы менен камсыздоочуу билим берүүчү, илимий жана маданий борбор.

“Билим - өзүм үчун, жетишкендик – Мекен үчүн!” аттуу девиз менен укук, бизнес, билим берүү академиясынын сапат аймагы, саясаты жана миссиясы жүзөгө ашырылат.

Укук, бизнес, билим берүү академиясынын максаты:

 1. Билим берүү-илимий инфраструктураны жана илимий-педагогикалык кадрлардын сапатын көтөрүүнү жакшыртуу;
 2. Укук, бизнес, билим берүү академиясынын аралыкта окутуу технологияларын кенири колдонуунун негизинде жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоону камсыздоочу инновациялык билим берүү процессин ишке ашыруу;
 3. Эл аралык билим берүү жана  ПОК менен студентерди академиялык мобильность менен камсыздоо;
 4. УБББАнын студенттеринин билим алуудагы атаандаштыгын камсыздоо;
 5. Жаштар арасында мекенчилдик жана жалпы адамгерчилик баалуулуктарын өстүрүү;

Укук, бизнес, билим берүү академиясынын таануу:   инсандыкка тарбиялоо, өстүрүү жана билим берүү,  дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө ийгиликтүү иштөө мүмкүнчүлүгү жана өзүнүн чыгармачылыгын заманбап коомдогу ар түрдүү шарттарды көрсөтө билүү.

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Спортзал
 • Студенттик ашкана
 • Стадион
 • Клиника
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Медпункт
 • Жыйындар залы
 • Юридическая клиника

Дареги

Укук, бизнес, билим берүү академиясы Жалал-Абад

Социалдык тармактар