Экономика жана финансы институту

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

271

Чет-мамлекеттик студенттер

18

Кызматкерлердин саны

40

Келишимдин орточо наркы

25000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

115

Университет тууралуу

ЭКОНОМИКА ЖАНА ФИНАНСЫ ИНСТИТУТУ

Жалпы маалымат

Экономика жана финансы институту 2016-жылдын 25-апрелинде уюшулган. Институттун ишмердүүлүгү Уставдын, юридикалык тараптын КРдын Юстиция министрлиги бекиткен мамлекеттик каттосунун күбɵлүгүнүн (МРЮ сериясы, №0031890) жана КРдын ББжИМдин жогорку билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгɵ укугу бар мамлекеттик лицензиясынын (№LD 160000239, ЖБ сериясы, № 849) негизинде жүргүзүлɵт.

ЭжФИ иш жүзүнɵ ашыруучу билим берүү программалары:

«Бакалавр» академиялыкдаражасы

580100 «Экономика» багыты:

профилдер:

 

 • «Финансы жана насыя»;
 • «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»;
 • «Дүйнɵлүк экономика»;
 • «Салыктар жана салык салуу»;
 • «Экономикадагы математикалык ыкмалар».

Орто кесиптик билим берүү

080110 багыты боюнча

 

 • «Финанстар» (тармактар боюнча);
 • «Салыктар жана салык салуу»;
 • «Банк иши»;
 • «Камсыздандыруу иши»;
 • «Экономика жана бухгалтердик эсеп» (тармактар боюнча).

Кыргыз Республиканын жана дүйнɵлүк алдыңкы илимпоздордун, ири адистердин, докторант, аспирант жана магистранттардын эмгектери ЭжФИдеги «Коом жана экономика» илимий-инновациялык журналында басылып чыгат.

Биздин студенттер Институттун коомдук ишине да активдүү катышып келишүүдɵ. Алар семинар, конкурс, тегерек столдорго ж.б.у.с. окуу жайдын жана республикада ɵтүлүүчү иш-чараларга катышышат.

2. Дарек: Бишкек, Тоголок Молдо кɵчɵсү 60а (211-каб). Сайт: ief.kg. Тел: +996312 324969.

3. Окутуу орус, кыргыз тилдеринде жүргүзүлɵт.

Артыкчылыктар

 • Спортзал
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Полные стипендии и гранты
 • Ноутбук (компьютер)

Дареги

Экономика жана финансы институту Бишкек

Социалдык тармактар