Кыргыз-Герман колдонмо информатика институту

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

151

Чет-мамлекеттик студенттер

3

Кызматкерлердин саны

31

Бюджеттик орундар

Стипендиальные места (20% от зачисленных)

Келишимдин орточо наркы

80000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

162

Университет тууралуу

Биз Кыргызстандын билим берүү секторунда 10 жылдан ашык иш тажрыйбасы бар жаңы институтпуз. Окуу программалары Кыргызстандын ИТ-индустриясынын керектөөлөрүн эске алуу менен иштелип чыгат жана өнөктөшүбүздөн болгон немис университети, тактап айтканда, Цвиккаудагы колдонмо илимдер Университетинин практикалык окутуудагы бай тажрыйбасына таянат. Бишкекте 100 дөн ашуун компьютер инженерлери биздин окуу жайды бүтүрүшүп, улуттук жана эл аралык компанияларда иштеп жатышат. Студенттердин бир бөлүгү окууларын андан ары улантуу үчүн, Цвиккау университетине которулушту. Азыркы учурда Цвиккау университетинде 30 дан ашуун кыргыз студенттери билим алууда.

Бакалавриат программасы практикага багытталган программалардан. Компаниялардагы көп лабораториялар, студенттик долбоорлор жана көп жылдык стажировкалар студенттерге практикалык программаларды түзүүгө өбөлгө түзөт жана ушуга байланыштуу окууну аяктаган соң иш менен камсыз болууга кепилдик берет.

Экинчи жагынан, негизги программада биз улуттук жана эл аралык рынок үчүн программалык камсыздоо боюнча долбоорлорду иштеп чыгуучу менеджерлерди окутабыз. Студенттер тил өздөштүрүү (немис, англис тилдери), команда менен иштөө жана ийкемдүү программа түзүү жөндөмдөрүнө ээ болушат.

Артыкчылыктар

  • Жатакана
  • Студенттик ашкана
  • Китепкана
  • Электрондук китепкана

Дареги

Кыргыз-Герман колдонмо информатика институту Бишкек

Социалдык тармактар