Эл аралык Кувейт университети

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

1100

Чет-мамлекеттик студенттер

32

Кызматкерлердин саны

210

Жатаканадагы орундар

160

Бюджеттик орундар

*

Келишимдин орточо наркы

33000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

110

Университет тууралуу

Эл аралык Кувейт университети КРнын Мыйзамына ылайык билим берүү системасын жакшыртуу, аны эл аралык стандарттарга жакындатуу, эл аралык программалардын алкагында ЖОЖдор менен кызматташуунун негизинде түрдүү тармактар үчүн жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо максатында түзүлгөн. Мындай кызматташтык билимдин өнүгүшүнө, окутуу ыкмаларынын түзүлүшүнө өбөлгө болуп, студенттерди окутуу технологиясынын, окуу пландарынын, программаларынын мазмунуна болгон жаңы көз караштары ишке ашырылат.

Эл аралык Кувейт университети Юридикалык статуска ээ. Түзүлгөн мезгили: 20.04.1998. Кыргыз-Кувейт университети, 2004-жылы Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университети (2004-жылдын апрелиндеги окумуштуулар кеңешинин чечими, 2004-жылдын 7-июнундагы №7/20 КР Билим берүү жана маданият министрлигинин коллегиясынын чечими, 2004-жылдын 16-июнундагы КР Президентинин алдындагы Кыргызстандын белгилүү ишмерлеринин элесин кылымга сактап калуу боюнча Комиссиянын макулдугу). 

Эл аралык Кувейт университети мамлекеттик эмес жогорку окуу жайы болуп саналат. Уюштуруу-укуктук формасы – жогорку билим берүүчү мекеме, өздүк формасы – жеке менчик. Эл аралык Кувейт университети өзүнүн ишмердүүлүгүн АЛ №395 лицензиясынын 2005-жылы №194 каттоо номурунун негизинде жүргүзөт.

Окуу жайдын миссиясы жана көрүүсү

Миссиясы – эл аралык билим берүү жана илим мейкиндигине натыйжалуу ыкташуу аркылуу, эмгек рыногунун заманбап талаптарына жооп берген, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Көрүүсү – Борбордук Азия чөлкөмүндө илим, инновация жана билим берүү чөйрөсүндө дүйнөдөгү алдыӊкы университеттер менен эл аралык кызматташтыкты кеӊейтүү аркылуу лидерликке умтулуу.

Университеттин милдеттери:
 

 • Университеттин жаңы инновациялык моделин ишке ашыруу, алдыңкы эл аралык тажрыйбаны жана жогорку билим берүү жана илимдин ата-мекендик потенциалын айкалыштырып, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине жакындаштырууну камсыздоо;

 • заманбап билим берүү технологияларын өнүктүрүү, окутуунун жаңы технологияларын университеттин статусун жетектөөчү көп кырдуу жана инклюзивдик билим берүүнүн окуу-методикалык жана илимий борбордук системасы катары бекемдөө максатында чет өлкөдөн алуу жана адаптациялоо;

 • бүтүрүүчүлөрдүн талаптуулугу жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыздоо, профессорлук-окутуучулук курамдын коомдук жана экономикалык статусун жогорулатуу, дипломдордун эл аралык таанылуусу;

 • ЖОЖдун менеджментинин заманбап технологияларын трансферлөө жана өнүктүрүү;

 • университеттин билим берүү, илимий жана инновациялык инфраструктурасын, ишмердүүлүгүнүн натыйжалуу ресурстук камсыздалышын, сапат кепилдиги системасын өнүктүрүү;

 • жогорку билим берүү чөйрөсүндө эл аралык кооперацияны өнүктүрүү, ЖОЖдордон кийинки даярдоо, профессордук курам жана тажрыйба алмашуу, профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу, инновациялык иштелмелерди жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү.

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Студенттик ашкана
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Чет тилдерин окутуу борбору
 • Шахмат, тогуз коргоол кабинети
 • Карьера борбору
 • Медпункт
 • Ноутбук (компьютер)
 • Заманбап инфраструктура
 • Жыйындар залы
 • Студия звукозаписи
 • Классы по монтажу кино и телефильмов

Дареги

Эл аралык Кувейт университети Бишкек

Социалдык тармактар