Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети

Бишкек

Статистикалык маалыматтар

Студенттердин саны

5181

Чет-мамлекеттик студенттер

100

Кызматкерлердин саны

938

Жатаканадагы орундар

1080

Бюджеттик орундар

495

Келишимдин орточо наркы

38000

Орточо ЖРТ балл (негизги тест)

110

Университет тууралуу

Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (КМКТАУ) 1992 жылы Бугу айынын 4дө, Кыргыз архитектура-курулуш институтунун базасында түзүлгөн, өз кезегинде Фрунзе политехникалык институтунун архитектуралык жана инженердик-курулуш факультетинин базасында түзүлгөн(ФПИ 1954 жылы түзүлгөн). 1998 жылдын Үчтүн айында Кыргыз архитектура-курулуш институту, Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура университети болуп кайра түзүлгөн.

 

Н. ИСАНОВ атындагы КМКТАУ – динамикалуу өнүгүп жаткан инновациялуу ЖОЖ Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети инженер-куруучуларды, архитекторлорду, транспортчуларды, экономисттерди жана IT-адистерди даярдоонун флагманы. Университет ARES европалык сапат стандартынын «ВВВ+ деңгээли сертитификаты» менен тастыкталган жогорку эл аралык рейтинге ээ жана Кыргызстандын мыкты беш жогорку окуу жайларынын катарына кирет. Университетте 46 илимдин докторлору жана профессорлору, 200 ашуун доценттер, илимдин кандитаттары жана PhD, 154 илимдин магистрлери, 25 билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкерлери, илим жана маданият ишмерлери, Кыргыз Республикасынын илим жана техника тармагы боюнча Мамлекеттик сыйлыгынын 7 лауреаттары эмгектенишүүдө. 11 адистик боюнча доктордук жана кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча 3 окуу жайлар аралык диссертациялык кеңештер бар. 10 ири институттарда жана 37 кафедраларда 22 илимий адистиктер боюнча 77 аспиранттарды даярдоо жүргүзүлүүдө; магистратурада даярдоонун 21 багытын камтыган 40 билим берүү программалары боюнча 516 адам билим алышууда; 27 багыттар боюнча 65 профилде бакалавриатта практика-илимге багытталган программалары ишке ашырылууда. Окутуу 49 окуу жана изилдөө лабораториялардын базасында, 1800 жакын компьютерлерде, 42 мультимедиялык класстарда жүргүзүлөт. Университетте 2 колледж,72 кафедралардын филиалдары (профилдик сабактар өтүлүүчү) жана 356 жумуш берүүчүлөр менен келишимдер (эки түрдөгү: университет-студент-ишкана, университет-ишкана) , студенттерге кошумча жумушчу кесиптерди ыйгарууга 22 лицензияларга ээ; Маркетинг жана карьераны өнүктүрүү борбору өз ишин ийгиликтүү алып барууда, жыл сайын бүтүрүүчүлөрдүн 80 % ишке орношууда.Окутуунун мындайча багыттуулугу студенттерге практикалык жана изилдөөчүлүк компетенцияларды шыктандырууга мүмкүндүк берип, орто эсеп менен бүтүрүүчүлөрдүн 60-75 % ишке орношуу деңгээли жогорулаган, айрым профилдер боюнча 90-100 % жеткен. Мындан сырткары жогоруда көрсөтүлгөн тенденциянын оң жана маанилүү жыйынтыгы болуп – бүтүрүүчүлөрдүн билим берүүнүн экинчи циклине кызыгуу жогорулоодо – соңку эки жылда университеттеги магистранттардын саны 135 % өскөн. Бул болсо университеттин ийгиликтеринин башка маанилүү көрсөткүчү болуп эсептелет: ИИИ жана СИИИ жыйынтыктары алгылыктуу өстү, эң башкысы - окуу процессинде окутуучулар өздөрүнүн бюджеттик, чарб.келишимдик жана диссертациялык изилдөөлөрүн толук кандуу колдоно алгандыгына шарт түзүлдү. Университетте Болон декларациясынын принциптерине негизделген билим берүүнүн Европалык үч баскычтуу системасы боюнча кадрларды даярдоонун практикага-багытталган программасы ишке ашырылат; Россия Федерациясынын, Германиянын, Австриянын, Индиянын, Швециянын, Нидерланддын, Эстониянын, Франциянын, Улуу Британиянын, АКШнын, Кытайдын, Таиланддын, Иорданиянын, Турциянын, Түштүк Кореянын ж.б ЖОЖдору жана илимий борборлору менен кызматташуунун узак мөөнөттөгү келишимдери бекитилген. КМКТАУнун ректору 2011-ж. университеттердин Европалык Хартиясына кол койгон. Университет: UNINET Евразия-Тынч океан университеттер түйүнүнүн, КМШнын жана Балтия өлкөлөрүнүн курулуш ЖОЖдорунун Эл аралык ассоциация Башкармалыгынын, Шанхай кызматташуу уюмунун (ШКУ) мүчө-өлкөлөрүнүн университеттер түйүнүнүн, Эл аралык архитектуралык мектептердин ассоциациясынын, Европалык архитектуралык мектеп коомчулугунун, «Жаңы жибек жолу»дүйнөлүк деңгээлдеги университеттер Альянсынын, Азия университеттеринин Ассоциациясынын, Борбордук Азия техникалык университеттер Ассоциациясынын жана КР соода-өнөр-жай палатасынын мүчөсү. КМКТАУ TEMPUSтун 11 долбоорлорунун жана Erasmus Mundus Европалык Комиссиясынын 4 долбоорлорунун, TACIS 2 долбоорунун жана Erasmus+ Европалык Бирикмесинин долбоорлук программасынын, Германиянын DAAD программасынын 5 долбоорлорунун жана Фольксваген Фондусунун долбоорунун, Австрия өкмөтүнүн 3 долбоорлорунун, Индиянын - 2 долбоорунун, Кытай, АКШ, Жаңы Зеландиянын долбоорлорунун ж.б. аткаруучусу. Университет ШКУ өлкө-катышуучуларынын университеттер түйүнүнүн долбоорлорунун улуттук координатору, аталган долбоордун алкагында жыл сайын КМКТАУдан 15-20 магистранттар Москванын, Санкт-Петербургдун, Новосибирскдин ж.б. алдыңкы университеттеринде окууларын улантышууда. Жыл сайын академиялык мобилдүүлүктүн Европалык системасы боюнча Германия, Франция, Австрия, Италия, Кытай ж.б. университеттеринде 10-15 студенттер жана окутуучулар жөнөтүлүүдө. КМКТАУда эл аралык академиялык алмашуу программасы боюнча Германиядан 3, Швециядан -2, Россия Федерациядан -7, Казахстан Республикасынан-2 магистранттар билим алышты. Алар КМКТАУ эл аралык деңгээлдеги билим берүүнү ишке ашырып жаткандыгына ынанышты, окутуу Цвикау Батыш-Саксондук колдонмо изилдөөлөр университетинин, Россиялык Эл достугу университетинин, Алтай мамлекеттик университетинин жана Казак экономикалык университетинин маалыматтык технологиялар программасына ылайык ишке ашырылды. Ал эми Швециянын Лунд университетинин магистранттары Швеция, Австрия жана Эстония университеттери менен биргелешип иштелип чыккан «Калыбына келүүчү энергиялар жана имараттардын энергонатыйжалуулугу» эл аралык программасы боюнча англис тилинде окуп кетишти. Студенттер, магистранттар, PhD-докторанттар, аспиранттар жана окутуучулар үчүн Германия, Швеция, Словакия, Австрия, Нидерландия, Франция, Эстония, Канада, АКШ, Кытай, Индия, Россия, Белоруссия ж.б. өлкөлөрдүн профессорлору жана адистери тарабынан 40 ашуун лекциялар окулду. Университетте Германия, Швеция, Австрия, Франция жана Венгриядан On-line семинарлар окутуучуларга квалификацияларын жогорулатуу сертификаттарын ыйгаруу менен өткөрүлдү. Индия Өкмөтүнүн колдоосу менен аталган өлкөдө 51 окутуучу маалыматтык технологиялар боюнча үч, алты айлык жана 1 жылдык квалификацияларын жогорулатуу курстарынан өтүштү. Мындай ийгиликке жетүү КМКТАУнун ректору проф.А.А.Абдыкалыковдун 2011-ж. бери Индиянын Нью-Дели ш. Штаб-квартирасы болгон БУУ уюуму болуп эсептелген «Азия жана Тынч океан аймагында космостук изилдөөлөр жана билим берүү технологиялары борборунун» башкаруу комитетинин мүчөсү болгондуктан улам мүмкүн болду. Магистранттар үчүн геоинформатикадан англис тилинде аралыктан окутуу Австриянын Зальцбург университети менен биргеликте ишке ашырылууда. Жыйынтыгында бүтүрүүчүлөр Австриялык жана Кыргызстандык үлгүдөгү дипломдорго ээ болушмакчы. КМКТАУ Россия-Кыргызстандык техникалык университеттердин консорциумунун мүчөсү катарында жана эл аралык кызматташуунун алкагында РФ бир катар белгилүү университеттеринде жыл сайын Россиянын федералдык бюджетинин эсебинен 15-20 студенттер жана магистранттар окууларын улантышып, окутуучулар стажировкадан өтүшүүдө, атап айтсак: Москва мамлекеттик курулуш университети, Санкт-Петербург маалыматтык технологиялар, механика жана оптика университети, Москва мамлекеттик автоунаа-жол техникалык университети ж.б. Бул кызматташуунун алкагында университетте өз ара таанылган программалар иштелип чыгып, бүтүрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын дипломдорун ыйгаруу каралган. Университетте Кыргыз-Герман колдонмо информатика факультети, Кыргыз-Австрия геомаалыматтык илимдер борбору, Кыргыз-Швед өнөр-жай экология борбору жана Европалык технологиялардын трансфер борбору иш алып барат. 2007-ж. КМКТАУга Индия-Кыргыз маалыматтык технологиялар борборун түзүү үчүн 1 млн. АКШ доллар өлчөмүндө Индиялык билим берүү гранты бөлүнүп берилген. КМКТАУнун жамааты кезектеги ийгилик катары Индия Өкмөтү тарабынан жаңы (2016-ж. декабрь) Индия-Кыргыз маалыматтык технологиялар борборун түзүү үчүн билми берүү гранты катарында 250 миң АКШ долларын бөлүп берүү чечимин зор канааттандырарлык менен кабыл алды. Европалык технологиялардын трансфер борбору аркылуу Volkswagen, Германия, фондусунун каржылык колдоосу менен жергиликтүү материалдардан (кыш, нык чопо, сынчтык жана каркастык) курулган турак үйлөргө сейсмикалык сыноолор жүргүзүлгөн. Мындай уникалдуу сыноолор Борбордук Азияда жана КМКТАУнун «Сейсмотуруктуу курулуш» илимий-изилдөө институтундагы жападан жалгыз иш алып барган сейсмоплатформада жүргүзүлгөн. 2017-ж. университеттин эки жаш окумуштуулары улуттук сынактын жеңүүчүлөрү жана өз илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн 150 миң. сом мамлекеттик гранттык ээси деп таанылышты. Соңку жылдары билим берүү инвестицияларын тартуунун жалпы көлөмү 12 млн. Euro. ашуун түздү. КМКТАУ Түрк дүйнөсүнүн инженерлер, архитекторлор жана шаар куруучуларынын VI курултайынын жана Евразиянын дизайнерлер жана архитектуралык-курулуш мектептеринин IV фестивалынын (Бишкек ш., Чолпон-Ата ш.,2014-ж.), уюштуруучуларынын бири, 2008-ж. тартып Кыргызстанда, Казахстанда, Кытайда жана и Өзбекстанда жыл сайын өтүүчү «Борбордук Азиядагы GIS» англис тилиндеги эл аралык конференциянын башкы уюштуруучусу. 2015-ж. Италиянын Флоренция шаарында өткөн V эл аралык Евразиянын дизайнерлер жана архитектуралык-курулуш мектептеринин фестиваль-сынагында КМКТАУнун 9 студент-дипломниктери 8 номинация боюнча жеңүүчүнүн дипломдоруна татыктуу болушту; ал эми 2016-ж. Түндүк Кипрдеги Левкоша ш. уюштурулган VI фестивалда КМКТАУ чоң прогресске ээ болду – биздин бүтүрүүчүлөр Евразиянын 17 өлкөлөрүнүн 50 университеттеринин 250 атаандаштарынын ичинен 13 байгелүү орундарга татыктуу болушту. Мындай беделдүү фестивалга университет тарабынан бардыгы болуп 130 дипломдук иштер сунушталып, алардын ичинен 46 мыкты деп таанылган. 2017-ж. КМКТАУнун 2 студенти дүйнөгө таанымал энергоэффективдүү жана мультикомфорттуу имараттар боюнча Saint-Gobain, Франция, компаниясы тарабынан өткөрүлгөн архитекторлор жана дизайнерлердин сынагынын улуттук турунун жеңүүчү болушту. Алар аталган компаниянын толук каржылоосу менен ушул жылдын май айында Мадрид ш. Испания, барышып, эл аралык деңгээлде дүйнөнүн 20 өлкөлөрдүн 40 ашуу командалары арасында Кыргызстандын атынан ат салышмакчы. Кыргызстанда алгач жолу «Информатика» багыты боюнча университеттеги программа дүйнөгө белгилүү ASIIN ( Германия) эл аралык агентствосу аркылуу 2010-ж. Европалык аккредитация өттү, ал эми 2015-ж. аталган агентство кезектеги – үчүнчү ирет информатикадан бакалаврларды даярдоонун жогорку сапатын тааныган. 2015-ж. КМКТАУнун жамааты дагы бир беделдүү эл аралык аккредитациянын сертификатына ээ болду, бул жолу адистерди даярдоонун «Курулуш» багыты боюнча ENAE программасынын инженердик билим берүүнү аккредитациялоонун Европалык түйүнү аркылуу аккредитациялык сертификатына татыктуу болду. Университеттин масштабында жогоруда көрсөтүлгөн жыйынтыктар окутуунун сапатын жана бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусун жакшыртууга мүмкүндүк берди, анткени учурда кесиптик окутууга болгон жалпы мамиле окутуунун Жыйынтыктарына жетишүүгө негизделген ( Болон процессинин принциптери позициясына ылайык - Leaning outcomes) ар бир билим берүү программалары – бүтүрүүчүдөн кесиптик жана универсалдык компетенцияларын талап кылууда. Бул максаттарды бекемдөө үчүн университет 2018-ж. магистратурадагы бардык ишке ашырылып жаткан билим берүү программаларды көз карандысыз коомдук-кесиптик аккредитациядан өткөрүүнү мерчемдеген: а) ASIIN, Германия эл аралык агентство аркылуу – бир программа; б) «EdNet» билим берүү тармагындагы сапат кепилдиги боюнча Агентство аркылуу – 39 программа. Учурда бул ишке зор демилге менен бардык 32 кафедралардын ПОТ тартылган жана бул аккредитацияга болгон даярдыктын биринчи этабын өтүштү. ARES (http://eurochambres.org) дүйнөлүк университеттердин сапатын рейтингдик баалоонун Европалык стандарты системасы боюнча КМКТАУ «ВВВ+»деңгээлиндеги сертификатка ээ болду. Мындайча жогорку эл аралык баалоо КМКТАУнун ARES версиясы боюнча университет «Окутуунун, илимий ишмердүүлүктүн жана бүтүрүүчүлөрдүн жумуш берүүчүлөр тарабынан талаптуулугу ишенимдүү сапатта» («Good quality performance») экендигин күбөлөндүрөт. Буга ылайык, КМКТАУ дүйнөлүк мыкты 200 университеттердин катарына кирсе, Кыргызстанда КМКТАУ беш мыкты университеттердин БААУ, БАУ, КОСУлардын катарын толуктайт. Многолетние успехи Университеттин көп жылдык ийгиликтери улуттук деңгээлде да бааланган: 2015-ж. КМКТАУ КР Өкмөтүнүн «САПАТ» абройлуу сыйлыгына татыктуу болгон. Уюштуруучулук жөндөмү жана бир катар инновациялык долбоорлорду ишке ашыргандыгы, ошондой эле илимдин 11 кандидаттарын жана 3 докторлорун даярдагандыгы, 140 ашуу илимий эмгектерди, 5 монографияны, 6 окуу китептерин жана окуу куралдарын басып чыгарып, ойлоп-табуунун 20 патенттерине ээ болгондугу үчүн КМКТАУнун ректору Абдыкалыков А.А. жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан 2015, 2013, 2008 жана 2007-ж.ж «Кыргыз Республикасында жылдын мыкты ректору» деп таанылган. 2015-ж. май айында Кытай Эл Республикасынын Сиань шаарында ректордун кол тамгасын коюлушу менен КМКТАУ КЭР төрагасы Си Цзиньпиндин демилгеси менен ишке ашырылып жаткан «Бир алкак – бир жол» долбоорунун негизинде түзүлгөн жаңы Альянсга кошулду. Бул Альянста КМКТАУнун жигердүү кызматташуунун жыйынтыгы катарында «Жаңы жибек жолу» Кыргыз-Кытай эл аралык институту – Инновациялык экономика жана менеджмент илимий Борбору ачылган (декабрь, 2015-ж.). КМКТАУ Сиань транспорттук университети менен бакалаврларды жана магистрлерди (2+2, 3+1 жана 1+1 схемасы боюнча) бергиликте даярдоо үчүн «Менеджмент» жана «Экономика» окуу-билим берүү программаларын иштеп чыгышкан. Бул программалар 2016-ж. ишке ашырылып, 10 магистрант кабыл алынып өнөктөш КЭР тарабынан толугу менен каржыланууда. 2016-ж. апрель айында КМКТАУ Сиань ш. (КЭР) өтө абройлуу «Жибек жолу» (UASR) Университеттик Альянсынын түзүмүнө салтанаттуу кабыл алынгандыгы менен сыймыктанабыз. КМКТАУнун жогорку эл аралык кадыр-баркынын далили катарында дүйнөлүк класстагы Кембридж жана Оксфорд университеттери кирген 150 университеттердин ичинен бул Альянстын Аткаруунун комитетинин 17 мүчөсү болуп университеттин ректору шайланган. КМКТАУнун ийгиликтери стратегиялык-көп векторлуу эл аралык саясатта да байкалган, атап айтсак – 2016-ж. Ахмадабад ш., Индия, университетибиздин ректору Сейсмотуруктуу курулуш боюнча эксперттердин эл аралык ассоциациясынын анык мүчөсү болуп кабыл алынгандыгы. КМКТАУ өзүнүн бүтүрүүчүлөрү, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, КР Өкмөтүнүн мүчөлөрү, ири өндүрүштүк компаниялардын жетекчилери менен сыймыктанат. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, университеттин 25 ашуун бүтүрүүчүлөрү доктордук жана 90 жакыны кандидаттык диссертацияларды коргошкон, алардын көпчүлүгү курулуш материалдары жана конструкциялары, сеймотуруктуу жана транспорттук курулуш, ошондой эле архитектура жана шаар куруу боюнча илимий мектептерди түзүшкөн. Университетте кыймылдуу жана чыгармачыл маанайдагы илимий-педагогикалык жамаат түзүлгөн, аларга 700 ашуун окутуучулар, КР орден жана медалдарынын 10 ээлери, 26 КР Ардак грамоталары, 100 ашуун «КР билим берүүсүнүн мыктысы» төш-белгиси менен сыйланышкан. Окутуучулардын 120 ашууну улуттук жана эл аралык деңгээлдеги кесиптик ишмердүүлүктөрү, квалификацияларын жогорулатуу боюнча сетификаттарга ээ. Университеттин жана курамдык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринен 57 кызматкери ISO 9001 сапат менеджменти системасынын эл аралык стандарттарын окутуу жана киргизүү боюнча квалификацияларын жогорулатуудан өтүштү. Университетте үзгүлтүксүз илимий жана окуу-усулдук адабияттар, республикалык макамдагы көп нускалуу «УСТА-медиа» гезити басылып чыгууда. «КМКТАУнун жарчысы» илимий журналы КМШ өлкөлөрүндө жогорку илимий-усулдук абройго ээ болуп жана Москва шаарынын Россиялык илимий цитата кылуу индексинде (РИЦИ) катталган. КМКТАУнун Камкордук кеңеши жамаат менен биргеликте университеттин стратегиялык өнүгүүсүн аныктайт жана материалдык-техникалык, илимий-изилдөө жана окуу-усулдук базасын жакшыртууга өз салымын кошот. Жыл сайын 100 жакын студенттер КР Президентинин «Үмүт» жана DAAD германдык программанын стипендиаларын, М. Ломоносов, Д. Менделеев, Н. Исанов атындагы, жумуш берүүчүлөрдүн («Кыргыз Бетон») стипендияларды жана башка коомдук уюмдардын стипендиаларын алышат. КМКТАУнун эл аралык студенттик отряды 2011-2013-ж.ж. РФ Сочи шаарынын олимпиадалык титулдагы курулуштарында иштеген. Студенттер Турция, Германия жана Россиянын көпүрөлөрдү жана тунелдерди куруу объектилеринде, ошондой эле Германия, Австрия жана Индиянын ири IT-борборлорунда практика өтүшүүдө. Университет заманбап окуу, изилдөө, лаборатордук, китепканалык окуу имараттарга, үч жатакана жана ашкана түйүндөрүнө ээ. Ошондой эле музей, көргөзмө зал, спорттук-машыгуу залы жана саламат-сактоо бөлүмү уюштурулган. Жаштар борбору, дебат-клубу жана «Веселый строитель» ШТК командасы популярдуулукка ээ. Жогорку аткаруу чеберчилиги үчүн «УСТА» студенттик бий ансамбли жана «Таланттар академиясы» фольклордук жамааты «Кыргыз Республикасынын элдик коллективи» улуттук наамына ээ болушкан. Аталган чыгармачыл жамааттар бир нече сынактардын жеңүүчүлөрү. «УСТА» ансамбли өз өнөрү менен Испания, Франция, Турция жана Россиянын бий сүйүүчүлөрүн таңдандырышкан. 2015-ж. Башкортостандын «Байык» сынагында I даражадагы дипломго ээ болушкан. КМКТАУнун чыгармачыл тобу ШКУга мүчө-өлкө университеттеринин студенттик фестивалында экинчи орунду ээлешкен. (Екатеринбург ш. 2009-ж.). Университеттин студенттери бүткүл дүйнөлүк олимпиадалык оюндарда - Пекин ш., жана Лондондо, Казан ш. Универсиадада жана Инчхон ш., дүйнөнүн жана Азиянын чемпионаттарына катышууда.

Артыкчылыктар

 • Жатакана
 • Китепкана
 • Электрондук китепкана
 • Дистанттык окутуу жана кайра даярдоо борбору
 • Футбол талаасы
 • Бокс залы
 • Автоунааны оңдоону үйрөтүү борбору
 • Бокс залы
 • Карьера борбору
 • Медпункт
 • Машыгуу залы
 • Жыйындар залы

Дареги

Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети Бишкек